Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu cho sinh viên lớp Happy từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020:

Thời khoá biểu Lớp Happy:

Lịch học của lớp Lucky:

Học theo thời khóa biểu tại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên.

Lịch học của lớp Friendly (Được nghỉ học phục vụ vào điểm các môn)

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây