Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu cho sinh viên lớp Happy từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2020 dành cho các thực tập sinh

Thời khoá biểu Thực tập sinh Lớp Happy:

Thời gian còn lại trong các ngày trong tuần, thực tập sinh tham gia thực tập tại các dự án đã được phân công từ trước. Các em cần đảm bảo thời gian và khối lượng công việc đã được giao.

Lịch học của lớp Lucky:

Học theo thời khóa biểu tại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông

Lịch học của lớp Friendly (Được nghỉ học phục vụ vào điểm các môn)

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây