Thông báo các Khoa

Th4
11

Thông báo về học phí tại đại học edX

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về đại học edX. Bài viết này giúp bạn nắm rõ được mức học phí tại đại học edX. Nắm rõ được học phí của đại học edX, bạn không còn mông lung khi lựa chọn học tập

DETAIL
Th4
03

Thông báo về hồ sơ nhập học vào Đại học edX

Bài viết thông báo cho học sinh – Sinh viên được biết về hồ sơ nhập học vào đại học edX. Giúp học sinh nắm được các hồ sơ cần chuẩn bị khi nhập học tại đại học edX

DETAIL