Đại học edX công bố kết quả thi 6 bài thi năng lực trong kỳ thi xét tuyển năm học 2020 – 2021. Thí sinh xem kết quả của mình tại bảng kết quả 6 bài thi dưới đây theo các bước:
+ Để tìm kiếm nhanh, em nhấn tổ hợp phí: Ctrl + F và tìm kiếm Số báo danh của mình

+ Em Click vào số báo danh để nhận kết quả của mình

Nếu thí sinh không tìm thấy SBD của mình ở bảng phía dưới, do em chưa hoàn thành hết 6 bài thi. Em xem tiến độ thi các bài tại Đại học edX của mình: Tại đây

Lưu ý:
+ Những em chưa hoàn thành đủ 6 bài thi năng lực sẽ không có tại bảng kết quả. Em vui lòng hoàn thiện các bài thi tại các đợt xét tuyển tại Đại học edX.
+ Mọi điều thắc mắc về thông tin, em vui lòng liên hệ: 024 224 11911 – 0929 899 568

BẢNG KẾT QUẢ THI 6 BÀI NĂNG LỰC

SỐ BÁO DANH

SỐ BÁO DANH

SỐ BÁO DANH

SỐ BÁO DANH

SỐ BÁO DANH

SỐ BÁO DANH

EDX9455 EDX8595 EDX2147 EDX2701 EDX8292 EDX1951
EDX7227 EDX2988 EDX2159 EDX2709 EDX1031 EDX1953
EDX3615 EDX4212 EDX2164 EDX2710 EDX1225 EDX1963
EDX4261 EDX1234 EDX2168 EDX2715 EDX2038 EDX1965
EDX5583 EDX4032 EDX2178 EDX2718 EDX2317 EDX1985
EDX5865 EDX1252 EDX2181 EDX2723 EDX2417 EDX1987
EDX6109 EDX1023 EDX2188 EDX2728 EDX2535 EDX1991
EDX1697 EDX9090 EDX2194 EDX2739 EDX2557 EDX1995
EDX6860 EDX1042 EDX2193 EDX2743 EDX2634 EDX1997
EDX7000 EDX1043 EDX2198 EDX2753 EDX2669 EDX2005
EDX6362 EDX1099 EDX2240 EDX2756 EDX2732 EDX2015
EDX489 EDX1101 EDX2246 EDX2760 EDX2798 EDX2027
EDX3941 EDX1108 EDX2250 EDX2765 EDX3158 EDX2030
EDX4996 EDX1123 EDX2253 EDX2768 EDX1288 EDX2034
EDX8181 EDX1129 EDX2263 EDX2783 EDX1291 EDX2053
EDX6681 EDX1166 EDX2277 EDX2797 EDX1309 EDX2060
EDX6353 EDX1178 EDX2284 EDX2858 EDX1312 EDX2073
EDX496 EDX1186 EDX2286 EDX2869 EDX1319 EDX2081
EDX6689 EDX1222 EDX2290 EDX2871 EDX1331 EDX2097
EDX4346 EDX1241 EDX2305 EDX2883 EDX1333 EDX2102
EDX5467 EDX1264 EDX2307 EDX2892 EDX1334 EDX2129
EDX9911 EDX1323 EDX2316 EDX2905 EDX1339 EDX2133
EDX2094 EDX1332 EDX2320 EDX2906 EDX1340 EDX2153
EDX7332 EDX1400 EDX2329 EDX2914 EDX1343 EDX2155
EDX7657 EDX1417 EDX2330 EDX2919 EDX1344 EDX2157
EDX5691 EDX1473 EDX2338 EDX2926 EDX1345 EDX2160
EDX549 EDX1565 EDX2348 EDX2942 EDX1346 EDX2169
EDX2770 EDX1581 EDX2376 EDX2963 EDX1350 EDX2170
EDX8901 EDX1593 EDX2380 EDX3008 EDX1351 EDX2187
EDX3573 EDX1600 EDX2381 EDX3011 EDX1364 EDX2197
EDX987 EDX1605 EDX2402 EDX3017 EDX1365 EDX2204
EDX2308 EDX1611 EDX2409 EDX3019 EDX1372 EDX2211
EDX4751 EDX1613 EDX2411 EDX3040 EDX1374 EDX2236
EDX4761 EDX1778 EDX2412 EDX3085 EDX1376 EDX2241
EDX7061 EDX1808 EDX2413 EDX3087 EDX1380 EDX2244
EDX9788 EDX1852 EDX2433 EDX3090 EDX1382 EDX2249
EDX2192 EDX1883 EDX2443 EDX3097 EDX1385 EDX2255
EDX3400 EDX1909 EDX2469 EDX3106 EDX1388 EDX2269
EDX9766 EDX1914 EDX2491 EDX3110 EDX1391 EDX2280
EDX7347 EDX1922 EDX2499 EDX3114 EDX1396 EDX2285
EDX3972 EDX1929 EDX2526 EDX3123 EDX1413 EDX2292
EDX7091 EDX1935 EDX2539 EDX3125 EDX1418 EDX2293
EDX5837 EDX1955 EDX2541 EDX3130 EDX1420 EDX2295
EDX4097 EDX1977 EDX2559 EDX3137 EDX1424 EDX2300
EDX4724 EDX2026 EDX2575 EDX3145 EDX1425 EDX2309
EDX3238 EDX2033 EDX2613 EDX3154 EDX1426 EDX2341
EDX656 EDX2044 EDX2629 EDX3159 EDX1439 EDX2343
EDX5673 EDX2057 EDX2630 EDX3166 EDX1453 EDX2367
EDX8447 EDX2062 EDX2644 EDX3168 EDX1454 EDX2369
EDX7850 EDX2069 EDX2647 EDX3170 EDX1466 EDX2392
EDX2565 EDX2079 EDX2649 EDX3202 EDX1470 EDX2403
EDX3078 EDX2091 EDX2657 EDX3212 EDX1475 EDX2420
EDX3971 EDX2098 EDX2659 EDX3222 EDX1476 EDX2431
EDX313 EDX2104 EDX2662 EDX3271 EDX1479 EDX2441
EDX6870 EDX2110 EDX2668 EDX3343 EDX1486 EDX2471
EDX4522 EDX2125 EDX2671 EDX1158 EDX1487 EDX2515
EDX7716 EDX2128 EDX2682 EDX1174 EDX1500 EDX2523
EDX1224 EDX2132 EDX2691 EDX1175 EDX1502 EDX2676
EDX7808 EDX2142 EDX2694 EDX1184 EDX1508 EDX2677
EDX5936 EDX2145 EDX2698 EDX1189 EDX1511 EDX2690
EDX6909 EDX5959 EDX1049 EDX1191 EDX1513 EDX2722
EDX5540 EDX6060 EDX1050 EDX1196 EDX1518 EDX2730
EDX8716 EDX6363 EDX1051 EDX1197 EDX1522 EDX2748
EDX5135 EDX6767 EDX1052 EDX1201 EDX1536 EDX2795
EDX7483 EDX7373 EDX1054 EDX1209 EDX1539 EDX2803
EDX3967 EDX6969 EDX1055 EDX1215 EDX1542 EDX2818
EDX5671 EDX7070 EDX1058 EDX1219 EDX1548 EDX2820
EDX1924 EDX7575 EDX1059 EDX1223 EDX1554 EDX2836
EDX5355 EDX7878 EDX1068 EDX1227 EDX1560 EDX2847
EDX6581 EDX8383 EDX1072 EDX1245 EDX1561 EDX2865
EDX6997 EDX8484 EDX1076 EDX1258 EDX1564 EDX1373
EDX6437 EDX8585 EDX1077 EDX1260 EDX1573 EDX1104
EDX2190 EDX9292 EDX1078 EDX1262 EDX1575 EDX26
EDX1032 EDX9393 EDX1079 EDX1271 EDX1578 EDX1608
EDX5322 EDX9595 EDX1086 EDX1275 EDX1579 EDX4290
EDX3892 EDX9797 EDX1087 EDX1278 EDX1582 EDX2323
EDX1849 EDX9898 EDX1090 EDX1279 EDX1586 EDX6464
EDX9631 EDX1006 EDX1091 EDX1869 EDX1589 EDX6565
EDX7481 EDX1009 EDX1092 EDX1870 EDX1602 EDX1115
EDX9731 EDX1012 EDX1095 EDX1872 EDX1618 EDX1273
EDX6868 EDX1013 EDX1100 EDX1875 EDX1612 EDX1327
EDX1313 EDX1018 EDX1102 EDX1881 EDX1615 EDX1377
EDX1616 EDX1020 EDX1114 EDX1888 EDX1619 EDX1378
EDX1919 EDX1021 EDX1122 EDX1890 EDX1621 EDX1389
EDX2424 EDX1033 EDX1124 EDX1894 EDX1629 EDX1433
EDX3030 EDX1024 EDX1125 EDX1898 EDX1641 EDX1437
EDX3131 EDX1025 EDX1133 EDX1900 EDX1643 EDX1462
EDX3535 EDX1027 EDX1140 EDX1904 EDX1645 EDX1495
EDX3939 EDX1028 EDX1142 EDX1921 EDX1653 EDX1562
EDX4040 EDX1029 EDX1144 EDX1925 EDX1655 EDX1585
EDX4242 EDX1034 EDX1147 EDX3182 EDX1664 EDX1587
EDX4343 EDX1036 EDX1149 EDX3183 EDX1665 EDX2163
EDX4545 EDX1037 EDX1150 EDX3186 EDX1669 EDX2165
EDX4646 EDX1040 EDX1151 EDX3198 EDX1685 EDX2302
EDX4848 EDX1041 EDX1152 EDX3201 EDX1687 EDX2354
EDX4949 EDX1046 EDX1153 EDX3211 EDX1691 EDX2378
EDX5656 EDX1047 EDX1156 EDX3216 EDX1748 EDX2658
EDX5757 EDX1048 EDX1157 EDX3218 EDX1868 EDX2703
EDX3259 EDX3348 EDX3444 EDX3220 EDX3518 EDX3592
EDX3260 EDX3356 EDX3447 EDX3223 EDX3530 EDX3599
EDX3272 EDX3361 EDX3469 EDX3231 EDX3553 EDX3601
EDX3277 EDX3362 EDX3470 EDX3235 EDX3564 EDX3604
EDX3279 EDX3363 EDX3474 EDX3236 EDX3565 EDX3605
EDX3281 EDX3377 EDX3476 EDX3239 EDX3567 EDX3616
EDX3298 EDX3378 EDX3477 EDX3240 EDX3568 EDX3618
EDX3310 EDX3404 EDX3480 EDX3241 EDX3571 EDX3619
EDX3311 EDX3405 EDX3483 EDX3245 EDX3575 EDX3624
EDX3324 EDX3406 EDX3487 EDX3252 EDX3590 EDX3628
EDX3342 EDX3416 EDX3488 EDX3253 EDX3643 EDX3633
EDX3344 EDX3423 EDX3515 EDX3255 EDX3647 EDX2599
EDX3729 EDX3751 EDX3682 EDX3436 EDX3650 EDX2782
EDX3730 EDX3764 EDX3692 EDX3437 EDX3651 EDX2953
EDX3740 EDX3785 EDX3693 EDX3472 EDX3652 EDX2965
EDX3744 EDX3792 EDX3694 EDX3479 EDX3655 EDX3122
EDX3745 EDX3797 EDX3695 EDX3562 EDX3657 EDX3139
EDX3746 EDX3799 EDX3696 EDX3574 EDX3662 EDX3263
EDX3747 EDX3802 EDX3719 EDX3632 EDX3669 EDX3326
EDX3749 EDX3813 EDX3727 EDX3782 EDX3673 EDX3414
EDX4437 EDX3819 EDX4557 EDX3816 EDX3675 EDX3430
EDX711 EDX2702 EDX1381 EDX2922 EDX3105 EDX3000
EDX8719 EDX2734 EDX1397 EDX2923 EDX3124 EDX3006
EDX54 EDX2744 EDX1403 EDX2940 EDX3129 EDX3012
EDX8135 EDX2757 EDX1429 EDX2949 EDX3133 EDX3015
EDX3637 EDX2758 EDX1432 EDX2950 EDX3136 EDX3016
EDX7176 EDX2779 EDX1438 EDX2956 EDX3143 EDX3021
EDX8688 EDX2800 EDX1458 EDX2968 EDX3153 EDX3049
EDX2525 EDX2804 EDX1489 EDX2969 EDX3156 EDX3050
EDX3838 EDX2810 EDX1503 EDX2971 EDX3157 EDX3051
EDX4747 EDX2812 EDX1523 EDX2978 EDX3164 EDX3054
EDX1096 EDX2822 EDX1647 EDX2982 EDX3165 EDX3056
EDX1130 EDX2840 EDX1864 EDX2983 EDX3177 EDX3059
EDX1168 EDX2846 EDX1931 EDX2984 EDX3179 EDX3065
EDX1177 EDX2857 EDX1937 EDX2985 EDX2049 EDX3088
EDX1182 EDX2859 EDX1943 EDX2992 EDX2052 EDX3095
EDX1200 EDX2868 EDX1947 EDX2993 EDX2056 EDX3101
EDX1210 EDX2870 EDX1959 EDX2994 EDX2101 EDX3104
EDX1233 EDX2874 EDX1961 EDX2995 EDX2109 EDX1297
EDX1261 EDX2879 EDX1993 EDX2890 EDX2120 EDX1317
EDX1268 EDX2881 EDX2007 EDX2910 EDX2148 EDX2531
EDX2595 EDX2394 EDX2045 EDX2335 EDX2151 EDX2534
EDX2641 EDX2453 EDX2047 EDX2353 EDX2200 EDX2563
EDX2642 EDX2455 EDX2519 EDX2356 EDX2207 EDX2578
EDX2656 EDX2459 EDX2524 EDX2663 EDX2242 EDX2591
EDX2660 EDX2463 EDX2687 EDX2666 EDX2248 EDX2311
EDX8188 EDX2274 EDX3215 EDX3667 EDX3888 EDX4020
EDX9548 EDX2314 EDX3217 EDX3668 EDX3889 EDX4027
EDX7728 EDX2355 EDX3224 EDX3670 EDX3890 EDX4056
EDX7393 EDX2384 EDX3228 EDX3672 EDX3904 EDX4059
EDX3847 EDX2389 EDX3247 EDX3674 EDX3895 EDX4077
EDX7979 EDX2410 EDX3256 EDX3679 EDX3901 EDX4083
EDX1111 EDX2414 EDX3267 EDX3681 EDX3910 EDX4084
EDX1143 EDX2497 EDX3276 EDX3683 EDX3905 EDX4092
EDX1188 EDX2505 EDX3291 EDX3685 EDX3907 EDX4094
EDX1204 EDX2509 EDX3315 EDX3686 EDX3911 EDX4098
EDX1206 EDX2521 EDX3316 EDX3688 EDX3912 EDX4108
EDX1251 EDX2533 EDX3317 EDX3689 EDX3914 EDX4110
EDX1303 EDX2573 EDX3325 EDX3701 EDX3929 EDX4160
EDX1353 EDX2609 EDX3337 EDX3702 EDX3930 EDX4162
EDX1357 EDX2631 EDX3370 EDX3717 EDX3931 EDX4173
EDX1358 EDX2638 EDX3372 EDX3725 EDX3935 EDX4174
EDX1370 EDX2648 EDX3375 EDX3741 EDX3937 EDX4179
EDX1422 EDX2678 EDX3386 EDX3754 EDX3943 EDX4188
EDX1480 EDX2679 EDX3408 EDX3778 EDX3942 EDX4200
EDX1497 EDX2680 EDX3422 EDX3781 EDX3945 EDX4201
EDX1510 EDX2692 EDX3431 EDX3789 EDX3947 EDX4202
EDX1517 EDX2714 EDX3463 EDX3793 EDX3949 EDX4203
EDX1519 EDX2777 EDX3467 EDX3811 EDX3954 EDX4206
EDX1557 EDX2781 EDX3490 EDX3815 EDX3958 EDX4211
EDX1568 EDX2835 EDX3494 EDX3822 EDX3968 EDX4213
EDX1588 EDX2842 EDX3495 EDX3848 EDX3985 EDX4214
EDX1637 EDX2852 EDX3501 EDX3860 EDX3987 EDX4215
EDX1657 EDX2904 EDX3528 EDX3862 EDX3989 EDX4219
EDX1689 EDX2927 EDX3531 EDX3865 EDX3991 EDX4237
EDX1878 EDX2962 EDX3536 EDX3867 EDX3992 EDX4249
EDX1902 EDX2989 EDX3540 EDX3869 EDX3995 EDX4254
EDX1908 EDX2991 EDX3541 EDX3870 EDX4002 EDX4258
EDX1923 EDX3071 EDX3554 EDX3882 EDX4009 EDX4278
EDX1983 EDX3075 EDX3563 EDX3885 EDX4019 EDX4281
EDX2011 EDX3089 EDX3572 EDX3886 EDX2291 EDX4308
EDX2023 EDX3083 EDX3582 EDX3955 EDX2503 EDX4331
EDX2077 EDX3093 EDX3595 EDX3990 EDX2699 EDX2323
EDX2103 EDX3098 EDX3597 EDX4208 EDX2772 EDX2965
EDX2119 EDX3099 EDX3606 EDX4283 EDX2877 EDX1169
EDX2166 EDX3100 EDX3612 EDX3545 EDX2880 EDX1594
EDX2199 EDX3119 EDX3617 EDX3656 EDX3264 EDX1659
EDX2214 EDX3152 EDX1474 EDX3736 EDX3268 EDX1975
EDX2237 EDX3180 EDX3629 EDX3742 EDX3269 EDX2135
EDX2261 EDX3214 EDX3204 EDX3796 EDX4216 EDX1283
EDX3660 EDX2184 EDX3345 EDX3881 EDX4229 EDX1498
EDX1138 EDX2363 EDX3351 EDX3883 EDX4234 EDX2747
EDX1531 EDX2487 EDX3383 EDX3908 EDX4277 EDX3783
EDX1635 EDX2495 EDX3513 EDX3913 EDX4288 EDX3825
EDX1649 EDX2738 EDX3521 EDX3978 EDX4302 EDX4068
EDX1933 EDX2838 EDX3580 EDX3982 EDX4310 EDX4263
EDX2114 EDX2897 EDX3658 EDX4076 EDX4342 EDX4400
EDX4383 EDX2975 EDX3659 EDX4085 EDX4365 EDX4401
EDX4385 EDX2998 EDX3665 EDX4164 EDX4374 EDX4402
EDX4388 EDX3018 EDX3720 EDX4165 EDX4377 EDX4403
EDX3846 EDX4171 EDX3804 EDX4166 EDX4380 EDX4404
EDX3879 EDX4176 EDX4412 EDX4439 EDX4205 EDX4405
EDX1877 EDX3983 EDX4086 EDX4449 EDX4392 EDX4304
EDX2346 EDX4025 EDX4197 EDX4450 EDX4414 EDX4370
EDX3427 EDX4073 EDX4236 EDX4453 EDX4433 EDX4389
EDX8935 EDX2365 EDX4128 EDX4448 EDX4488 EDX4511
EDX1183 EDX2507 EDX4142 EDX4463 EDX4489 EDX4520
EDX1318 EDX2845 EDX4245 EDX4468 EDX4490 EDX4521
EDX1329 EDX2928 EDX4260 EDX4469 EDX4494 EDX4525
EDX1354 EDX3035 EDX4332 EDX4474 EDX4498 EDX4526
EDX1366 EDX3653 EDX4415 EDX4484 EDX4506 EDX4528
EDX1887 EDX3829 EDX4431 EDX4485 EDX4509 EDX4531
EDX2275 EDX3832 EDX4436 EDX4487 EDX4510 EDX4535
EDX4538 EDX4546 EDX4565 EDX4568 EDX4575 EDX4569
EDX4543 EDX4548 EDX4566 EDX4570 EDX4462 EDX4578
EDX4544 EDX4563 EDX4567 EDX4571 EDX4497 EDX1405
EDX4547 EDX4503 EDX4527 EDX4587 EDX3966 EDX1979
EDX4556 EDX4504 EDX4529 EDX4588 EDX3996 EDX2819
EDX4558 EDX4505 EDX4536 EDX4589 EDX4050 EDX3330
EDX4577 EDX4516 EDX4537 EDX4590 EDX4189 EDX3420
EDX4579 EDX4524 EDX4539 EDX4594 EDX4286 EDX3757
EDX4580 EDX4480 EDX4540 EDX4595 EDX4338 EDX3775
EDX4582 EDX4500 EDX4603 EDX4602 EDX4443 EDX4586
EDX1283 EDX1327 EDX1975 EDX2658 EDX3264 EDX3782
EDX1373 EDX1377 EDX2038 EDX2699 EDX3268 EDX3783
EDX1104 EDX1378 EDX2135 EDX2703 EDX3269 EDX3796
EDX4569 EDX1389 EDX2163 EDX2747 EDX3326 EDX3816
EDX2599 EDX1392 EDX2165 EDX2772 EDX3414 EDX3825
EDX1608 EDX1433 EDX2291 EDX2782 EDX3430 EDX3955
EDX34 EDX1437 EDX2302 EDX2798 EDX3436 EDX3990
EDX8292 EDX1462 EDX2317 EDX2877 EDX3472 EDX4068
EDX6464 EDX1495 EDX2354 EDX2880 EDX3479 EDX4208
EDX1031 EDX1498 EDX2378 EDX2953 EDX3545 EDX4263
EDX1169 EDX1562 EDX2417 EDX3122 EDX3562 EDX4283
EDX1225 EDX1585 EDX2503 EDX3139 EDX3574 EDX4462
EDX1273 EDX1587 EDX2535 EDX3158 EDX3632 EDX4497
EDX4597 EDX1594 EDX2557 EDX3263 EDX3656 EDX4550
EDX4606 EDX1659 EDX2634 EDX4562 EDX3742 EDX4552
EDX1363 EDX4559 EDX4618 EDX4629 EDX4638 EDX4615
EDX3437 EDX4574 EDX4620 EDX4633 EDX4639 EDX4616
EDX3736 EDX4607 EDX4623 EDX4634 EDX4641 EDX4619
EDX4406 EDX4609 EDX4624 EDX4635 EDX4642 EDX4625
EDX4549 EDX4614 EDX4627 EDX4636 EDX4471 EDX4630
EDX4554 EDX4617 EDX4628 EDX4637 EDX4475 EDX4632
EDX4644

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây