1, Tổng quan về Đại học edX:

Đại học edX là đại học của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn edX. Do doanh nghiệp đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân sự của edX và các doanh nghiệp đối tác. Sinh viên edX được đào tạo theo phương pháp “Làm trước học sau; 70% Thực hành – 30% Lý thuyết”.

2, Các loại học phí tại edX:

Để đáp ứng mọi nhu cầu học tập của sinh viên, edX đưa ra nhiều chương trình đào tạo. Mỗi chương trình đào tạo sẽ có mức học phí khác nhau. Cụ thể:

  • Chương trình Đại học edX: Tổng học phí toàn khoá là: 156.000.000 vnđ (Xem thêm)
  • Chương trình song bằng giữa edX và Đại học Công lập: Học phí toàn khoá là 140.000.000 vnđ (Xem thêm)
  • Chương trình học hệ Từ xa: Học phí toàn khoá là 40.500.000 vnđ (Xem thêm)
  • Chương trình học tại edX lấy bằng Đại học Anh Quốc thông qua tổ chức giáo dục quốc tế NCC Education: Học phí đối với học viên đã tốt nghiệp THCS là 229.000.000 vnđ; học phí đối với học viên đã tốt nghiệp THPT là 205.000.000 vnđ.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục