Thực tập sinh

Th1
22

Tìm hiểu On the Job Training nghĩa là gì ?

1, Định nghĩa về On the Job Training: On the Job Training là phương pháp đào tạo người lao động hay nhân viên. Nó được đưa ra các hướng dẫn trực tiếp để thực hiện công việc của họ trên sàn công việc thực tế. Người làm có thể học các kỹ năng cần thiết [...]
By HOANG ANH | Thực tập sinh
DETAIL