Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Thông báo

Thông báo

Cung các thông báo của Đại học edX đến các sinh viên và phụ huynh. Giúp các em cập nhật được tình hình từ phía phòng đào tạo và phòng QLSV

Quy định về học bổng cho Tân sinh viên năm học 2020 – 2021

"Chương trình Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)" - Giáo sư John Vũ
Chương trình học bổng Đại học edX: Với mục đích tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài, đồng thời khích lệ tinh thần học tập cho các học sinh lớp 12 tham gia xét tuyển vào Đại học edX. Ban lãnh đạo edX quyết định trao học bổng cho Tân sinh viên khoá 4 năm học 2020 - 2021 với các...

Quy chế về học phí và Khoản phí

Tìm hiểu, nghiên cứu và giúp khách hàng đưa ra được một sự lựa chọn tối ưu
Đại học edX thông báo công văn quy định về học phí và các khoản phí khác. Giúp phụ huynh và học sinh năm được những quy định chung của Đại học edX. 1. Công văn ban hành về quy chế tài chính tại Đại học edX:  Phụ huynh và học sinh tải công văn ban hành quy chế về học...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button