Thông báo

Thông báo

Cung các thông báo của Đại học edX đến các sinh viên và phụ huynh. Giúp các em cập nhật được tình hình từ phía phòng đào tạo và phòng QLSV

Quy chế về học phí và Khoản phí

Hotgirl nam nhat tai Dai hoc edX
Đại học edX thông báo công văn quy định về học phí và các khoản phí khác. Giúp phụ huynh và học sinh năm được những quy định chung của Đại học edX. 1. Công văn ban hành về quy chế tài chính tại Đại học edX:  Phụ huynh và học sinh tải công văn ban hành quy chế về học...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts