Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Thông báo

Thông báo

Cung các thông báo của Đại học edX đến các sinh viên và phụ huynh. Giúp các em cập nhật được tình hình từ phía phòng đào tạo và phòng QLSV

Quy chế về học phí và Khoản phí

Tìm hiểu, nghiên cứu và giúp khách hàng đưa ra được một sự lựa chọn tối ưu
Đại học edX thông báo công văn quy định về học phí và các khoản phí khác. Giúp phụ huynh và học sinh năm được những quy định chung của Đại học edX. 1. Công văn ban hành về quy chế tài chính tại Đại học edX:  Phụ huynh và học sinh tải công văn ban hành quy chế về học...

Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển năm 2020

Phụ huynh và học sinh
Đại học edX công bố danh sách sinh viên xuất sắc đã trúng tuyển vào edX theo một trong hai hình thức sau xét tuyển sau: (Dựa theo phương thức xét tuyển năm 2020) Xét tuyển thẳng theo các tiêu chí Thi xét tuyển bằng 9 bài thi năng lực 1, Danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt 1: Tải quyết...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button