Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Thông báo

Thông báo

Cung các thông báo của Đại học edX đến các sinh viên và phụ huynh. Giúp các em cập nhật được tình hình từ phía phòng đào tạo và phòng QLSV

Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button