Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế năm 2019 là bao nhiêu ?”. Đó có phải là điều mà bạn đang quan tâm tại thời điểm này. Vậy nếu bạn chưa biết ngành kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm năm 2019. Bài viết này, edX giúp bạn nắm rõ khối thi, điểm chuẩn 2019 và học phí từng trường đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế.

1, Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế năm 2019 ở Hà Nội

a, Điểm chuẩn ngành KDQT tại TOP 3 trường hot:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học edX Phương thức xét tuyển riêng 13 triệu/kỳ
2 Đại học Kinh tế quốc dân A00, A01, D01, D07 26.15 21 triệu/kỳ
3 Đại học Ngoại Thương A00, A01, D01, D06 D07 25.75 & 26.25 23 triệu/kỳ

b, Điểm chuẩn ngành KDQT tại các trường khác ở Hà Nội:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
4 Đại học Thương mại A00, A01, D01 23.50 30.5 triệu/năm
5 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội A00, A04, A09 20.00  
6 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 20.50 35 triệu/năm
7 Học viện Ngân Hàng A01, D01, D07, D09 22.25 30 triệu/năm

 

2, Ngành Kinh doanh quốc tế lấy bao nhiêu điểm năm 2019 tại TP HCM

a, Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế năm 2019 tại TOP 5 trường hot:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học edX Phương thức xét tuyển riêng 13 triệu/kỳ
2 Đại học Kinh tế – Tài chính TP Hồ Chí Minh A00; A01; D01; C00 19.00 36.5 triệu/năm
3 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh A00, A01, D01, D07 25.10 35 triệu/năm
4 Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TP HCM A00, A01, D01 25.50 39 triệu/năm
5 Đại học Tôn Đức Thắng A00, A01, D01 33.00 29 triệu/năm

b, Điểm chuẩn tại các trường khác có ngành KDQT:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh A01, C01, D01, D96 20.50 28 triệu/năm
2 Đại học Mở TP Hồ Chí Minh A00, A01, D01, D07 22.75 36 triệu/năm
3 Đại học Sài Gòn A01; D01 22.41 – 23.41 27 triệu/năm
4 Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh A00; A01; C00; D01 20.00 23 triệu/kỳ
5 Đại học Tài chính – Marketing A00, A01, D01, D96 23.75 36.3 triệu/năm
6 Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM A01, D01, D07, D11 25.00 26 triệu/năm
7 Đại học Hoa Sen A00, A01, D01/D03, D09 16.00 43 triệu/năm

 

Trên đây, edX đã thống kê cho bạn học phí và điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế năm 2019 tại các trường đại học ở Việt Nam. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được ngôi trường học phù hợp với mức điểm và học phí. Để bạn dự đoán được điểm chuẩn năm 2020. Bạn cần phải tìm hiểu thêm điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế năm 2018 trở về trước.
=> Tổng hợp điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế 2020 các trường tại Hà Nội
=> Tổng hợp điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế 2020

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục