Nguyên tắc tổ chức có thể được thực hiện một cách hiệu quả nếu các nhà quản lý có những hướng dẫn nhất định để họ có thể đưa ra quyết định và có thể hành động. Để tổ chức một cách hiệu quả, người quản lý có thể sử dụng các nguyên tắc tổ chức sau đây. Dưới đây là bài phân tích của Đại học edX dước góc nhìn tổng thể của doanh nghiệp.

1. Chuyên môn hóa trong Nguyên tắc tổ chức

Theo nguyên tắc, toàn bộ công việc do mình quan tâm nên được phân chia cho cấp dưới trên cơ sở trình độ, năng lực và kỹ năng. Thông qua việc phân chia chuyên môn hóa công việc có thể đạt được kết quả tổ chức hiệu quả.

2. Định nghĩa hàm của Nguyên tắc tổ chức

Tất cả các chức năng trong mối quan tâm cần được xác định đầy đủ và rõ ràng cho người quản lý và cấp dưới. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn. Việc làm rõ mối quan hệ quyền hạn-trách nhiệm giúp đạt được sự phối hợp và tổ chức một cách hiệu quả. Làm rõ mối quan hệ quyền hạn-trách nhiệm giúp tổ chức hiệu quả.

                                  Tổng quan về các nguyên tắc tổ chức của Nhà quản lý

3.Nguyên tắc tổ chức về  kiểm soát / Giám sát

Khoảng kiểm soát là khoảng giám sát mô tả số lượng nhân viên có thể được xử lý và kiểm soát một cách hiệu quả bởi một người quản lý duy nhất.  Một nhà quản lý sẽ có khả năng quản lý số lượng nhân viên dưới quyền của anh nếu được quyết định. Quyết định này có thể được thực hiện bằng cách chọn từ một khoảng rộng hoặc hẹp. Có hai loại khoảng kiểm soát: 

a. Phạm vi kiểm soát rộng

Đó là một trong đó người quản lý có thể giám sát và kiểm soát hiệu quả một nhóm lớn người cùng một lúc. Các tính năng của nhịp này là: 

Chi phí giám sát ít hơn

Phản hồi kịp thời từ nhân viên

Giao tiếp tốt hơn

Giám sát tốt hơn

Phối hợp tốt hơn

Thích hợp cho các công việc lặp đi lặp lại

b. Phạm vi kiểm soát hẹp

Theo khoảng này, công việc và quyền hạn được phân chia cho nhiều cấp dưới và một người quản lý không giám sát và kiểm soát một nhóm rất lớn những người dưới quyền của mình. Người quản lý theo phạm vi hẹp giám sát một số lượng nhân viên được chọn tại một thời điểm. 

Những công việc đòi hỏi sự kiểm soát và giám sát chặt chẽ, ví dụ như thủ công mỹ nghệ, làm bằng ngà voi, v.v. đòi hỏi sự khéo léo, thì khoảng cách hẹp sẽ hữu ích hơn.

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát trong Nguyên tắc tổ chức

  • Khả năng của nhà quản lý: 

Trong các mối quan tâm về nơi mà các nhà quản lý có khả năng, trình độ và kinh nghiệm, phạm vi kiểm soát rộng luôn hữu ích.

  • Năng lực của cấp dưới:

Khi cấp dưới có đủ năng lực và trình độ hiểu biết họ thường xuyên đến gặp cấp trên để giải quyết vấn đề của họ. Trong những trường hợp như vậy, người quản lý có thể xử lý số lượng lớn nhân viên. Do đó nhịp rộng là phù hợp.

  • Bản chất của công việc:

Nếu công việc có tính lặp đi lặp lại, việc giám sát trên phạm vi rộng sẽ hữu ích hơn. Nếu công việc đòi hỏi kỹ năng trí óc hoặc sự khéo léo, thì cần sự kgiám sát chặt chẽ.

  • Giao quyền:

Khi công việc được giao cho cấp dưới một cách hiệu quả và đúng đắn.  Sau sự nhầm lẫn sẽ ít hơn và có thể duy trì được tính tự nhiên của môi trường. Trong những trường hợp như vậy, phạm vi kiểm soát rộng là phù hợp với người giám sát có thể quản lý số lượng lớn các đơn hàng con cùng một lúc.

  • Mức độ phân quyền:

Phân quyền được thực hiện nhằm đạt được sự chuyên môn hóa trong đó quyền lực được chia sẻ bởi nhiều người và các nhà quản lý ở các cấp khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, một cấu trúc cao là hữu ích. Có một số lo ngại nhất định là việc phân quyền được thực hiện theo cách rất hiệu quả.Trong những trường hợp như vậy, khoảng cách rộng một lần nữa sẽ hữu ích.

                                        Tổng quan về các nguyên tắc tổ chức của Nhà quản lý

4. Chuỗi vô hướng của Nguyên tắc tổ chức

Chuỗi vô hướng là một chuỗi mệnh lệnh hoặc quyền hạn chảy từ trên xuống dưới. Với một chuỗi quyền hạn có sẵn, lãng phí nguồn lực được giảm thiểu. Nó ảnh hưởng đến giao tiếp, tránh được sự chồng chéo trong công việc và dễ dàng tổ chức. Chuỗi lệnh vô hướng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng công việc trong tổ chức. Bên cạnh đó giúp đạt được kết quả hiệu quả tích cực.

5. Thống nhất Chỉ huy

Nó ngụ ý một mối quan hệ cấp dưới-cấp trên. Mọi cấp dưới đều phải chịu trách nhiệm trước một người chủ tại một thời điểm. Điều này giúp tránh khoảng cách giao tiếp và phản hồi và phản hồi được nhanh chóng. Sự thống nhất chỉ huy cũng giúp kết hợp hiệu quả các nguồn lực một các tốt nhất. Nghĩa là nguồn lực vật chất, tài chính giúp dễ dàng phối hợp và do đó, tổ chức hiệu quả.

==>Xem nguồn bài viết: Tại đây!

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây