Các chức năng của tổ chức đã được phân chia để đưa các chuyên gia vào vị trí cao nhất trong toàn doanh nghiệp. Tổ chức là một hệ thống trong đó các bộ phận chức năng, được tạo ra để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp ở nhiều cấp độ khác nhau.

Quyền hạn chức năng vẫn giới hạn trong việc hướng dẫn chức năng cho các bộ phận khác nhau. Điều này giúp duy trì chất lượng và tính đồng nhất trong việc thực hiện các chức năng khác nhau trong toàn doanh nghiệp.

Khái niệm này được đề xuất bởi F.W Taylor, người đã đề xuất việc bổ nhiệm các chuyên gia tại các vị trí quan trọng. Ví dụ, người đứng đầu chức năng và Giám đốc Marketing chỉ đạo cấp dưới trong toàn bộ tổ chức trong lĩnh vực cụ thể của anh ta. Điều này có nghĩa là cấp dưới nhận lệnh từ một số chuyên gia, nhà quản lý làm việc trên họ.

Đặc điểm các chức năng của tổ chức

 1. Toàn bộ hoạt động được chia thành các chức năng của tổ chức cụ thể như hoạt động, tài chính,…

 2. Hình thức tổ chức hành chính phức tạp so với hai hình thức còn lại.

 3. Ba cơ quan chức năng tồn tại – nghề nghiệp, nhân viên và chức năng.

 4. Mỗi khu vực chức năng được đặt dưới sự phụ trách của các chuyên gia chức năng. Họ có quyền đưa ra mọi quyết định liên quan đến chức năng đó. Bất cứ khi nào chức năng đó được thực hiện trong toàn doanh nghiệp.

 5. Nguyên tắc thống nhất của chỉ huy không áp dụng cho tổ chức dây chuyền.

  Tổng quan về Chức năng của Nhân sự

  Khái niệm Mô hình ĐHDN

Lợi ích của chức năng có tổ chức trong doanh nghiệp

 1. Chuyên môn hóa – Sự phân công lao động tốt sẽ dẫn đến chuyên môn hóa chức năng, hiệu quả cao.

 2. Kiểm soát hiệu quả – Kiểm soát quản lý được đơn giản hóa để thành các chức năng thủ công. Kiểm tra và quản lý thẩm quyền trong giới hạn nhất định. Các chuyên gia có thể được yêu cầu đánh giá hiệu suất của các phần khác nhau.

 3. Hiệu quả – Đạt được hiệu quả cao hơn vì mọi chức năng của tổ chức thực hiện một số chức năng giới hạn.

 4. Kinh tế- Chuyên ngành với tiêu chuẩn hóa tạo điều kiện sản xuất tối đa và tiết kiệm chi phí.

 5. Mở rộng – Kiến thức chuyên môn giúp người quản lý chức năng, tạo điều kiện cho việc kiểm soát và giám sát tốt hơn.

Nhược điểm của việc sử dụng chức năng trong tổ chức

 1. Nhầm lẫn – Hệ thống chức năng của tổ chức khá phức tạp để đưa vào hoạt động. Đặc biệt là khi nó được thực hiện ở cấp thấp. Do đó, việc phối hợp trở nên khó khăn.

 2. Thiếu sự phối hợp – Sự kiểm soát kỷ luật trở nên yếu kém do công nhân không được chỉ huy bởi một người, mà là một số lượng lớn người. Như vậy, không có sự thống nhất của mệnh lệnh.

 3. Khó sửa trách nhiệm– Do có nhiều quyền hạn nên khó quy trách nhiệm.

 4. Xung đột – Có thể xảy ra xung đột giữa các nhân viên giám sát có cấp bậc ngang nhau. Họ có thể không đồng ý về một số vấn đề.

 5. Tốn kém- Việc duy trì đội ngũ chuyên viên của đơn hàng cao nhất là một điều đáng lo ngại.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây