Chức năng quản lý trong doanh nghiệp là một hiện tượng phổ biến. Nó là một thuật ngữ rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Tất cả các tổ chức – kinh doanh, chính trị, văn hóa hoặc xã hội.

Đều tham gia vào hoạt động quản lý bởi vì chính việc quản lý. Sẽ giúp đỡ và chỉ đạo các nỗ lực khác nhau hướng tới một mục đích xác định. Hãy cùng đại học edX đi tìm hiểu về các chức năng quản lý của doanh nghiệp nhé!

I/Chức năng quản lý như một quy trình:

Như một quá trình, quản lý đề cập đến một loạt các chức năng liên quan đến nhau. Theo George R. Terry. Đó là quá trình quản lý tạo ra, vận hành và chỉ đạo tổ chức có mục đích thông qua các nỗ lực có hệ thống. Được phối hợp và đồng hành của con người. “Quản lý là một quá trình riêng biệt bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát. Được thực hiện để xác định và hoàn thành mục tiêu đã nêu bằng cách sử dụng con người và các nguồn lực khác ”. Như một quá trình, quản lý bao gồm ba khía cạnh:

1/Quản lý là một quá trình xã hội:

Vì nhân tố con người là quan trọng nhất trong các nhân tố khác. Do đó quản lý quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ giữa con người với nhau. Nhiệm vụ của quản lý là làm cho sự tương tác giữa mọi người – hiệu quả và hữu ích để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

2/Quản lý là một quá trình tích hợp:

Quản lý đảm nhận công việc tập hợp các nguồn lực vật chất và tài chính của con người. Để đạt được mục đích của tổ chức. Vì vậy, là một chức năng quan trọng để mang lại sự hài hòa giữa các yếu tố khác nhau.

3/Quản lý là một quá trình liên tục:

Nó là một quá trình không bao giờ kết thúc. Nó liên quan đến việc liên tục xác định vấn đề và giải quyết chúng bằng cách thực hiện các bước thích hợp. Đó là một quá trình đang diễn ra.

II/Chức năng quản lý như một hoạt động:

Giống như các hoạt động khác do con người thực hiện như viết, chơi, ăn, nấu ăn, v.v., Quản lý cũng là một hoạt động vì người quản lý là người hoàn thành các mục tiêu bằng cách chỉ đạo nỗ lực của những người khác. Theo Koontz, “Quản lý là những gì một nhà quản lý làm”. Quản lý như một hoạt động bao gồm:

Các chức năng quản lý như một hoạt động
Các chức năng quản lý như một hoạt động

1/Hoạt động cung cấp thông tin:

Trong hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh, người quản lý liên tục phải tiếp nhận. Và cung cấp thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản. Một liên kết giao tiếp phải được duy trì với cấp dưới cũng như cấp trên để hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp.

2/Các hoạt động mang tính quyết định:

Trên thực tế, tất cả các loại hoạt động của nhà quản lý đều dựa trên một hoặc các loại quyết định khác. Do đó, các nhà quản lý liên tục tham gia vào các quyết định thuộc các loại khác nhau kể từ khi quyết định của một nhà quản lý này trở thành cơ sở hành động của các nhà quản lý khác. (Ví dụ: Giám đốc bán hàng đang quyết định phương tiện và nội dung của quảng cáo).

3/Hoạt động giữa các cá nhân:

Quản lý liên quan đến việc đạt được mục tiêu thông qua con người. Do đó, người quản lý phải tương tác với cấp trên cũng như cấp dưới. Họ phải duy trì quan hệ tốt với họ. Các hoạt động giữa các cá nhân bao gồm với các nhiệm vụ phụ và chăm sóc vấn đề. (Ví dụ: Tiền thưởng được trao cho các đơn vị phụ).

III/Chức năng quản lý kỷ luật:

1/ Quy tắc ứng xử:

Quản lý như một ngành đề cập đến nhánh kiến ​​thức được kết nối với nghiên cứu các nguyên tắc và thực hành quản trị cơ bản. Nó chỉ định một số quy tắc ứng xử nhất định mà người quản lý phải tuân theo. Và cũng có nhiều phương pháp khác nhau để quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả.

2/Quản lý như một kỷ luật quy định các quy tắc ứng xử:

Quản lý như một kỷ luật quy định các quy tắc ứng xử nhất định cho các nhà quản lý. Và chỉ ra các phương pháp khác nhau để quản lý một doanh nghiệp. Quản lý là một khóa học hiện đang được giảng dạy chính thức trong các học viện. Trường đại học sau khi hoàn thành một khóa học quy định hoặc bằng cách lấy bằng cấp. Các bằng tốt nghiệp về quản lý, một người có thể nhận được việc làm như một nhà quản lý.

Bất kỳ nhánh kiến ​​thức nào đáp ứng hai yêu cầu sau đây được gọi là kỷ luật:

  1. Phải có những học giả & nhà tư tưởng truyền đạt kiến ​​thức liên quan thông qua nghiên cứu và xuất bản.
  2. Các kiến ​​thức cần được truyền thụ chính thức bởi các chương trình giáo dục và đào tạo.

Vì quản lý đáp ứng được cả hai vấn đề này, do đó nó đủ điều kiện để trở thành một kỷ luật. Mặc dù nó tương đối là một ngành học mới nhưng nó đang phát triển với tốc độ nhanh hơn.

Nguồn bài viết : Các kiến thức cơ bản về quản lý của doanh nghiệp.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây