Giám đốc nhân sự (CHRO) là người chịu trách nhiệm việc thiết kế, triển khai kế hoạch cho nhân sự của công ty. CHRO kiểm soát các số liệu, báo cáo liên quan tới việc tuyển dụng, quy chế thưởng phạt cho nhân viên của công ty.

1 – Các chức năng và nhiệm vụ chính của Giám đốc nhân sự

 • Phục vụ như một liên kết giữa quản lý và nhân viên bằng cách xử lý các câu hỏi, diễn giải và điều hành các hợp đồng và giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

 • Tư vấn cho các nhà quản lý về các vấn đề chính sách của tổ chức, chẳng hạn như cơ hội việc làm bình đẳng và quấy rối tình dục, đồng thời đề xuất những thay đổi cần thiết.

 • Phân tích và sửa đổi các chính sách bồi thường và phúc lợi để thiết lập các chương trình cạnh tranh và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khó khăn về nhân sự, bao gồm xử lý tình trạng thiếu nhân viên, tranh chấp trọng tài, sa thải nhân viên và quản lý các thủ tục kỷ luật.

 • Đại diện cho tổ chức tại các phiên điều trần và điều tra liên quan đến nhân sự.

 • Đàm phán các thỏa thuận thương lượng và giúp giải thích các hợp đồng lao động.

 • Xác định các vị trí tuyển dụng của nhân viên và tuyển dụng, phỏng vấn và chọn ứng viên.

 • Lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và điều phối các hoạt động công việc của cấp dưới và nhân viên liên quan đến việc làm, lương thưởng, quan hệ lao động và quan hệ nhân viên.

 • Chuẩn bị dự báo nhân sự để dự kiến ​​nhu cầu việc làm.

 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát hoặc điều phối các hoạt động nhân sự, đào tạo hoặc quan hệ lao động của một tổ chức.

 • Phân bổ nguồn nhân lực, đảm bảo sự phù hợp giữa các nhân sự.

 • Giám sát việc đánh giá, xếp loại, xếp hạng nghề, vị trí việc làm.

 • Lập kế hoạch và tiến hành định hướng cho nhân viên mới để thúc đẩy thái độ tích cực đối với các mục tiêu của tổ chức.

2 – Kỹ năng công nghệ cần có của một Giám đốc nhân sự 

 • Phần mềm kế toán

 • Phần mềm phân tích hoặc khoa học

 • Phần mềm phân tích dữ liệu và trí tuệ kinh doanh

 • Phần mềm biểu đồ

 • Phần mềm tuân thủ

 • Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu

 • Phần mềm truy vấn và giao diện người dùng cơ sở dữ liệu

 • Phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn

 • Phần mềm quản lý tài liệu

 • Phần mềm thư điện tử

 • Phần mềm ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 • Phần mềm phân tích tài chính

 • Phần mềm đồ họa hoặc hình ảnh

 • Phần mềm nhân sự

 • Phần mềm trình duyệt Internet

 • Phần mềm giáo dục đa phương tiện

 • Bộ phần mềm văn phòng

 • Phần mềm trình chiếu

 • Phần mềm quản lý dự án

 • Phần mềm bảng tính

 • Phần mềm kế toán chấm công

 • Phần mềm tạo và chỉnh sửa video

 • Phần mềm tạo và chỉnh sửa trang Web

 • Phần mềm xử lý văn bản

3 –  Một CHRO cần có những kinh nghiệm nào?

 • Nhân sự và Nguồn nhân lực – về các nguyên tắc và thủ tục tuyển dụng nhân sự, lựa chọn,…

 • Quản trị và Quản lý – về các nguyên tắc kinh doanh, quản lý liên quan đến hoạch định chiến lược,…

 • Ngôn ngữ Anh – về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh.

 • Tâm lý học – về hành vi và hoạt động của con người, sự khác biệt của cá nhân về khả năng, tính cách và sở thích,…

 • Toán học – về số học, đại số, hình học, giải tích, thống kê và các ứng dụng của chúng.

 • Truyền thông và Truyền thông – về các kỹ thuật và phương pháp sản xuất, truyền thông,…

 • Xã hội học và Nhân học – về hành vi và động lực của nhóm, các xu hướng, ảnh hưởng của xã hội,…

 • Máy tính và Điện tử – về bảng mạch, bộ xử lý, chip, thiết bị điện tử,…

 • Kinh tế và Kế toán – về các nguyên tắc và thực tiễn kinh tế và kế toán,…

 • Bán hàng và Tiếp thị – về các nguyên tắc và phương pháp để hiển thị, quảng bá,…

4- CHRO cần có những năng lực gì?

 • Lắng nghe chủ động

 • Quản lý Nguồn nhân lực

 • Nói – Nói chuyện với người khác để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

 • Phán đoán và Ra quyết định

 • Đọc hiểu

 • Giải quyết vấn đề phức tạp

 • Phối hợp

 • Đàm phán

 • Nhận thức xã hội

 • Viết – Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản

 • Học tập chủ động

 • Tư duy phản biện

 • Đánh giá hệ thống

 • Giám sát

 • Thuyết phục

 • Phân tích hệ thống

 • Quản lý thời gian
  Giám đốc nhân sự trong công ty
  Giám đốc nhân sự trong Doanh Nghiệp

5 – Khả năng tiềm ẩn của CHRO

 • Hiểu bằng miệng, biểu cảm bằng miệng, viết hiểu, suy luận suy luận, nói rõ ràng.

 • Diễn đạt bằng văn bản, suy luận quy nạp, độ nhạy với vấn đề, tầm nhìn gần, tính lưu loát của ý tưởng.

 • Tính linh hoạt của danh mục

 • Sắp xếp thông tin

 • Tính độc đáo

 • Chú ý có chọn lọc

 • Suy luận Toán học

 • Cơ sở Số

 • Tốc độ đóng lại

 • Ghi nhớ

   

6 – Hoạt động của một Giám đốc nhân sự trong công ty

 • Giao tiếp với Người giám sát, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới

 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân

 • Giải quyết xung đột và thương lượng với người khác

 • Các Đơn vị Tổ chức Nhân sự

 • Đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề

 • Lấy thông tin

 • Đánh giá thông tin để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn

 • Cung cấp Tham vấn và Tư vấn cho Người khác

 • Cập nhật và sử dụng kiến ​​thức có liên quan

 • Đánh giá phẩm chất của sự vật, dịch vụ hoặc con người

 • Phát triển và Xây dựng Nhóm

 • Huấn luyện và Phát triển Người khác

 • Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo động lực cho cấp dưới

 • Phiên dịch ý nghĩa của thông tin cho người khác

 • Phát triển mục tiêu và chiến lược

 • Tổ chức, Lập kế hoạch và Ưu tiên Công việc

 • Đào tạo và Giảng dạy Người khác

 • Phân tích dữ liệu hoặc thông tin

 • Tương tác với máy tính

 • Phối hợp công việc và hoạt động của những người khác

 • Xác định Đối tượng, Hành động và Sự kiện

 • Thông tin tài liệu / ghi chép

7 – Hoạt động công việc chi tiết của một CHRO

 • Liên lạc giữa các phòng ban hoặc các nhóm khác để cải thiện chức năng hoặc giao tiếp.

 • Tư vấn cho người khác về các vấn đề tuân thủ pháp luật hoặc quy định.

 • Đề xuất các thay đổi về quy trình hoặc chính sách của tổ chức.

 • Quản lý các chương trình bồi thường hoặc phúc lợi.

 • Phân tích dữ liệu để thông báo các quyết định hoạt động hoặc các hoạt động.

 • Quản lý các hoạt động nhân sự.

 • Cho thuê nhân sự.

 • Đại diện cho tổ chức trong quan hệ đối ngoại.

 • Phỏng vấn nhân viên, khách hàng hoặc những người khác để thu thập thông tin.

 • Thương lượng tranh chấp lao động.

 • Tuyển dụng nhân sự.

 • Giám sát nhân viên.

 • Truyền đạt các chính sách và thủ tục của tổ chức.

 • Ước tính yêu cầu lao động.

8 – CHRO có sở thích gì?

 • Sự dám nghĩ dám làm – Những công việc dám nghĩ dám làm thường liên quan đến việc khởi động và thực hiện các dự án.

 • Điều tra – Công việc điều tra thường liên quan đến việc làm việc với các ý tưởng và đòi hỏi nhiều suy nghĩ.

 • Thực tế – Công việc thực tế bao gồm các vấn đề và giải pháp thực tế, thực hành.

9 – Một Giám đốc Nhân sự cần có phẩm chất gì?

 • Chính trực

 • Kiểm soát bản thân

 • Khả năng lãnh đạo

 • Đáng tin cậy

 • Hợp tác

 • Sáng kiến

 • Khả năng chịu đựng Căng thẳng

 • Quan tâm đến người khác

 • Tính bền bỉ

 • Khả năng thích ứng / Tính linh hoạt

 • Tư duy phân tích

 • Thành tích / Nỗ lực

 • Chú ý đến chi tiết

 • Định hướng xã hộI

 • Độc lập

 • Đổi mới

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục