Nghệ thuật đáp ứng và vượt mục tiêu bán hàng để quản lí của một tổ chức thông qua việc lập kế hoạch, kiểm soát, ngân sách và lãnh đạo hiệu quả đề cập đến quản lí bán hàng .

I. Kế hoạch quản lí bán hàng

NỘI DUNG BÀI VIẾT:

 • Các nhà tiếp thị phải lên kế hoạch trước mọi thứ để có kết quả tốt nhất. Điều cần thiết là phải có kế hoạch cụ thể. Công việc chỉ đoán không giúp ích gì trong kinh doanh.

 • Biết rõ về sản phẩm của bạn. Các chuyên gia bán hàng phải biết USP và lợi ích của sản phẩm để người tiêu dùng tin tưởng.

 • Xác định thị trường mục tiêu của bạn.

 • Lập kế hoạch bán hàng làm cho sản phẩm có sẵn cho người dùng cuối vào đúng thời điểm và đúng địa điểm.

 • Lập kế hoạch bán hàng giúp các nhà tiếp thị phân tích nhu cầu của khách hàng và phản ứng hiệu quả với những biến động của thị trường.

 • Đề ra các chiến lược phù hợp để tăng doanh số bán sản phẩm.

II. Báo cáo  để quản lí bán hàng hiệu quả 

 • Các chiến lược bán hàng được thực hiện trong giai đoạn này.

 • Kiểm tra tính hiệu quả của các chiến lược khác nhau. Tìm hiểu xem liệu chúng có mang lại kết quả mong muốn hay không.

 • Các đại diện bán hàng cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của họ trong tổ chức.

 • Tổ chức cần đánh giá kết quả của các chiến lược được đề xuất cho bất kỳ bộ phận cụ thể nào. 

 • Yêu cầu nhóm bán hàng gửi báo cáo về tất cả những gì họ đã làm trong suốt tuần. Ban quản lý phải thường xuyên ngồi với nhóm bán hàng để đánh giá hoạt động của họ và vạch ra các hành động trong tương lai.

 • Lập bản đồ hiệu suất cá nhân theo thời gian là điều cần thiết.

III. Quá trình quản lí bán hàng

 • Đại diện bán hàng nên làm việc như một đơn vị duy nhất để có năng suất tối đa. Một cách tiếp cận có hệ thống dẫn đến công việc không có sai sót.

 • Ban lãnh đạo phải đảm bảo các nhà quản lí bán hàng theo một kênh thích hợp để tiếp cận với khách hàng. Nó trả tiền để áp dụng một cách tiếp cận từng bước.

Sinh viên Thương mại điện tử
                                                      Sinh viên Thương mại điện tử

IV. Các bước đạt được doanh số bán hàng tối đa và đầu ra tốt hơn để quản lí bán hàng hiệu quả hơn.

 1. Liên hệ ban đầu / khách hàng tiềm năng để dễ dàng sắp xếp quản lí

Thu thập dữ liệu cần thiết của khách hàng tiềm năng khi thị trường mục tiêu được quyết định.

 1. Giữ liên hệ với khách hàng để dễ dàng quản lí bán hàng

 • Thông báo cho khách hàng về các dịch vụ sản phẩm khác nhau.

 • Làm cho khách hàng biết đến thương hiệu của bạn và lợi ích của nó.

 • Việc trao đổi thông tin có thể là:

 • Tương tác qua điện thoại hoặc Mặt đối mặt với khách hàng tiềm năng.

 1. Tạo khách hàng tiềm năng và quản lí bán hàng hiệu quả 

 • Lập danh sách những người thể hiện xu hướng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức bạn.

 • Các đại diện bán hàng phải xác định những người có tiềm năng mua sản phẩm của họ.

 1. Cần nhận dạng để dễ dàng quản lí bán hàng

 • Tổ chức một cuộc họp với những người mua tiềm năng. Ngồi với khách hàng và cố gắng tìm hiểu thêm về nhu cầu và mong đợi của họ.

 • Đề xuất cho họ các tùy chọn khác nhau sẽ đáp ứng nhu cầu của họ.

 1. Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện

Xác định những cá nhân quan tâm đến việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn.

 1. Đề nghị 

Khi người mua đồng ý mua các sản phẩm cụ thể, người bán sẽ đưa ra đề xuất bằng văn bản cho anh ta về việc báo giá cũng như các điều khoản và điều kiện cần thiết khác. Một tài liệu như vậy thường được gọi là một đề xuất để quản lí bán hàng.

 1. Đàm phán để bán hàng

Đàm phán là một giai đoạn mà hai bên (người mua và người bán) thảo luận và thương lượng để đạt được thỏa thuận tốt nhất có lợi cho tất cả mọi người.

 1. Kết thúc cuộc trò chuyện

Đây là giai đoạn diễn ra giao dịch giữa người bán và người mua. Việc bán hàng xảy ra trong giai đoạn này.

 1. Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Giữ liên lạc với khách hàng ngay cả sau khi mua hàng để giữ chân khách hàng cao hơn.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục