1, Vai trò của trợ lý Thương mại điện tử:

Vị trí trợ lý Thương mại điện tử có vai trò quan trọng cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Họ hỗ trợ bằng cách thực hiện các kế hoạch liên quan đến trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời họ thực hiện đơn hàng của khách. Họ có nhiệm vụ duy trì công nghệ và cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì các hoạt động thương mại điện tử. Ngoài ra còn là người phân tích và xử lý dữ liệu với các đối tác kinh doanh.
Họ làm việc môi trường có nhịp độ nhanh và áp dụng kỹ thuật số. Họ cũng đảm bảo sự phối hợp và hỗ trợ vận hành cho doanh nghiệp thương mại điện tử. Họ là một cá nhân năng động, hướng đến khách hàng. Và có khả năng làm việc đa nhiệm hiệu quả.
=> Tìm hiểu thêm về Ngành Thương mại điện tử Đại học edX

2, Chức năng – nhiệm vụ của trợ lý Thương mại điện tử:

a, Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thương mại điện tử:

 • Phối hợp các hoạt động Thương mại điện tử
 • Thực hiện bán hàng, khuyến mãi, thương hiệu, tiếp thị. Và các chương trình truyền thông xã hội hoặc các hoạt động trên nền tảng online, kỹ thuật số.
 • Đối chiếu dữ liệu về hiệu suất và báo cáo dự báo nhu cầu và bán hàng.
 • Đối chiếu dữ liệu về hành vi mua sắm, thương hiệu và hoạt động tiếp thị của khách hàng
 • Phối hợp với các nhóm chức năng chéo thực hiện các hoạt động thương hiệu, tiếp thị và thương mại điện tử
 • Đối chiếu thông tin về kinh doanh trong nước và quốc tế, xu hướng thị trường, cơ hội kinh doanh mới và phân khúc thị trường

b, Thúc đẩy công nghệ và cơ sở hạ tầng:

 • Duy trì và cập nhật nội dung cho trang web của doanh nghiệp
 • Theo dõi dữ liệu về hiệu quả của hệ thống và mạng để phân tích
 • Thực hiện kiểm tra để đảm bảo chức năng của trang web
 • Thực hiện các hoạt động xử lý các vấn đề
 • Phối hợp với các nhà cung cấp CNTT hiện tại để giải quyết các vấn đề
 • Đối chiếu thông tin về những thay đổi công nghệ mới nổi

c, Nâng cao trải nghiệm khách hàng về thương mại điện tử:

 • Đưa ra tầm nhìn dịch vụ của doanh nghiệp
 • Thực hiện tốt các hoạt động cho sản phẩm dịch vụ
 • Ứng phó với những thách thức của sản phẩm dịch vụ
 • Tham gia vào các sáng kiến đổi mới sản phẩm dịch vụ
 • Có khả năng làm việc trong môi trường dịch vụ đa dạng
 • Thu thập thông tin ngành
 • Thực hiện các hoạt động giữ chân khách hàng trung thành
 • Góp phần phát triển khả năng sử dụng trang web và trải nghiệm khách hàng trực tuyến tổng thể

d, Tạo hiểu biết thương mại dựa trên dữ liệu:

 • Hỗ trợ khai thác dữ liệu và phân tích dữ liệu
 • Hỗ trợ phân tích dữ liệu để tạo thông tin chi tiết

e, Thực hiện đơn hàng của khách hàng:

 • Liên lạc với các chức năng nội bộ có liên quan để thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng dựa trên quy trình đã được thiết lập và thỏa thuận cấp độ dịch vụ.
 • Phối hợp với các đối tác bên ngoài để đảm bảo xử lý trơn tru và giao đơn đặt hàng của khách hàng.

f, Quản lý mối quan hệ với các đối tác:

 • Phối hợp với các đối tác kinh doanh
 • Đối chiếu phản hồi về chất lượng và quan hệ đối tác

3, Kỹ năng và năng lực chuyên môn của vị trí trợ lý Thương mại điện tử:

 • Quản lý chiến dịch thương hiệu
 • Quản lý danh mục đầu tư thương hiệu
 • Kế hoạch hoạt động kinh doanh
 • Phát triển cơ hội kinh doanh
 • Xây dựng mối quan hệ kinh doanh
 • Ứng dụng khái niệm màu
 • Quản lý kênh truyền thông
 • Tuân thủ các quy định pháp luật
 • Quản trị xung đột
 • Phân tích trí tuệ người tiêu dùng
 • Quản lý nội dung
 • Sử dụng hệ thống quản lý nội dung
 • Viết và chỉnh sửa nội dung
 • Quản lý khủng hoảng
 • Quản lý mua lại khách hàng
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Đổi mới trải nghiệm khách hàng
 • Hoạt động quản lý quan hệ khách hàng
 • Phân tích dữ liệu
 • Khai thác dữ liệu và mô hình hóa
 • Quản lý giao hàng
 • Tối ưu hóa giao hàng
 • Phần tích nhu cầu
 • Quản lý tập tin và tài sản kỹ thuật số
 • Thúc đẩy năng suất và đổi mới
 • Quản lý chiến dịch thương mại điện tử
 • Kỹ thuật khẩn cấp
 • Tiếp thị dựa trên trò chơi
 • Đồ hoạ và trực quan hóa dữ liệu
 • Tạo ý tưởng và lựa chọn
 • Quản lý đổi mới
 • Quản lý chương trình tiếp thị quốc tế
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Quản lý sở hữu trí tuệ
 • Quản lý khắc phục thảm họa CNTT
 • Quản lý kiến ​​thức
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích xu hướng thị trường
 • Quản lý chiến dịch tiếp thị
 • Tiếp thị ứng dụng di động
 • Đặt hàng thực hiện và trả lại xử lý
 • Tiếp thị công cụ tìm kiếm phải trả tiền (SEM)
 • Xác định vấn đề
 • Cải tiến quy trình
 • Tư vấn sản phẩm
 • Nâng cao năng suất
 • Chỉnh sửa sao chép dựa trên quy tắc
 • Quản lý mục tiêu bán hàng
 • Phân tích tình cảm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
 • Thách thức dịch vụ
 • Đổi mới dịch vụ
 • Lãnh đạo dịch vụ
 • Lập kế hoạch và thực hiện dịch vụ
 • Tiếp thị truyền thông xã hội
 • Quản lý truyền thông xã hội
 • Quản lý các bên liên quan
 • Ứng dụng hệ thống tư duy
 • Kiểu chữ và bố cục sản xuất
 • Giao diện người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
 • Sản xuất tài sản trực quan
 • Nguyên tắc thiết kế và truyền thông trực quan
 • Thiêt kê website
 • Quản lý hiệu suất trang web
 • Truyền thông nơi làm việc

4, Kỹ năng & Năng lực chung:

 • Làm việc theo nhóm
 • Định hướng dịch vụ
 • Giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Suy nghĩ sáng tạo
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Ý thức – thái độ làm việc
 • Trình độ kỹ thuật số
 • Tư duy tính toán
 • Học tập suốt đời
 • Quản lý nguồn tài nguyên
 • Quản lí đa dạng
 • Quyết định
 • Tư duy xuyên ngành
 • Tư duy toàn cầu
 • Hợp tác ảo
 • Phát triển con người
 • Khả năng lãnh đạo

=> Tìm hiểu Tổng quan về vị trí chuyên viên Thương mại điện tử

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục