Trong không khí vui mừng chào đón ngày doanh nhân Việt Nam. Ngày 12/12/2018 đại học edX đã phối hợp với Hanoisme ra mắt không gian khởi nghiệp mang tên “Hanoisme ecommerce coworking”

Video truyền hình đưa tin về sự kiện:


Đại học edX - Chấn hưng giáo dục