Truyền hình VTC 10 Đưa tin về Ngành Thương mại điện tử tại edX:

edX là đơn vị doanh nghiệp đầu tiên đào tạo ngành Thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Để hiểu rõ chương trình, phương pháp đào tạo cũng như nhu cầu tuyển dụng hiện nay, VTC 10 đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch edX: “Thầy Nguyễn Đình Hùng”.

Cuộc trao đổi xoay quanh chủ đề về Chương trình hợp tác đào tạo đặc thù ngành Thương mại điện tử giữa edX và Đại học CNTT và Truyền Thông (Đại học Thái Nguyên).

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục