Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

Sinh viên học khối ngành kinh tế thì nên làm việc gì?

Con-gái-có-nên-học-Quản-trị-kinh-doanh-không-(Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX-18)
“Em đang học Quản trị kinh doanh tại một đại học Mĩ. Một số bạn em, người đã tốt nghiệp năm ngoái đã không thể tìm được việc làm ở đây. Và phải trở về nhà cho nên em muốn chuyển sang lĩnh vực khác có tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, em không muốn bỏ phí tri thức...

Mô tả về người thuộc nhóm tính cách ISFP

(Ngành quản trị kinh doanh có dễ xin việc không) Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX---11
Chúc mừng bạn đã trải qua vòng thi MBTI tại Đại học edX. Bạn là người thuộc nhóm tính cách ISFP. Và dưới đây là phần mô tả chi tiết về con người của bạn, cũng như ngành học nào sẽ phù hợp với bạn. 1, Chân dung người thuộc nhóm tính cách ISFP: ISFP thường là những người đầu tiên...

Mô tả về người thuộc nhóm tính cách ESFP

Tỷ-lệ-thất-nghiệp-của-ngành-Quản-trị-kinh-doanh-(Sinh-vien-dai-hoc-edX_
Chúc mừng bạn đã trải qua vòng thi MBTI tại Đại học edX. Bạn là người thuộc nhóm tính cách ESFP. Và dưới đây là phần mô tả chi tiết về con người của bạn, cũng như ngành học nào sẽ phù hợp với bạn. 1, Chân dung người thuộc nhóm tính cách ESFP: “Có tiệc tùng ở đâu vậy?” ESFP...

Mô tả về người thuộc nhóm tính cách ISTP

Ngành-Quản-trị-kinh-doanh-nên-học-trường-nào(Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX)
Chúc mừng bạn đã trải qua vòng thi MBTI tại Đại học edX. Bạn là người thuộc nhóm tính cách ISTP. Và dưới đây là phần mô tả chi tiết về con người của bạn, cũng như ngành học nào sẽ phù hợp với bạn. 1, Chân dung người thuộc nhóm tính cách ISTP: Giống như phần lớn các SP khác,...

Mô tả về người thuộc nhóm tính cách ESTP

Mức-lương-trung-bình-của-ngành-Quản-trị-kinh-doanh-Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX-25
Chúc mừng bạn đã trải qua vòng thi MBTI tại Đại học edX. Bạn là người thuộc nhóm tính cách ESTP. Và dưới đây là phần mô tả chi tiết về con người của bạn, cũng như ngành học nào sẽ phù hợp với bạn. 1, Chân dung người thuộc nhóm tính cách ESTP: ESTP là những người nhanh nhẹn, hoạt...

Mô tả về người thuộc nhóm tính cách INTJ

Tong-hop-diem-chuan-nganh-Marketing-cac-truong-o-Ha-Noi
Chúc mừng bạn đã trải qua vòng thi MBTI tại Đại học edX. Bạn là người thuộc nhóm tính cách INTJ. Và dưới đây là phần mô tả chi tiết về con người của bạn, cũng như ngành học nào sẽ phù hợp với bạn. 1, Chân dung người thuộc nhóm tính cách INTJ: Đối với người ngoài, INTJ có phong...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button