1, Mô tả vị trí sáng tạọ nội dung trong ngành marketing:

– Tham gia vào việc làm website, viết & up bài.
– Làm brochure, Newsletter và các công tác in ấn khác .
– Nghiên cứu các trang quảng cáo B2B.
– Biên tập nội dung theo yêu cầu của công ty trên các kênh truyền thông;
– Tìm hiểu thông tin thị trường, cập nhật, tìm hiểu xu hướng trong lĩnh vực được giao;
– Phân tích, lên ý tưởng, lập kế hoạch, viết bài, xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông và các dự án của công ty;
– Sáng tạo các câu slogan, tagline độc đáo cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty và các tài liệu bán hàng;
– Hỗ trợ tốt các phòng ban khác trong công ty để hoàn thành công việc;
– Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu và xu hướng của khách hàng và cộng đồng mạng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp hơn;
– Viết bài theo chủ đề được yêu cầu;
– Làm bộ nhận diện thương hiệu: profile, video….
– Chăm sóc đối tác.
– Phối hợp với các phòng ban, thực hiện 1 số việc khác liên quan tới marketing do trưởng phòng yêu cầu.
=> Tìm hiểu đại học edX là gì
=> Tìm hiểu ngành marketing đại học edX

2, Kỹ năng – kiến thức theo cấp độ trong vị trí sáng tạo nội dung trong ngành marketing:

a, Vị trí sáng tạo nội dung Level 1:

Có kỹ năng dự thảo nội dung sử dụng các nguyên tắc viết và giao tiếp được thiết lập phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Tri thức cần có:

• Nguyên tắc viết và giao tiếp cho các phương tiện có liên quan
• Kỹ thuật viết và trình bày cho các phương tiện có liên quan
• Kiến thức về ngữ pháp và dấu câu
• Tiêu chí để viết các mục tiêu và yêu cầu của dự án
• Tiêu chí xác định nền tảng kỹ thuật số để xuất bản nội dung
• Lỗi chính tả và lỗi đánh máy, bao gồm các từ thường sai chính tả
• Các đặc điểm liên quan đến sự không nhất quán trong thỏa thuận động từ chủ ngữ và việc sử dụng thì
• Sử dụng đúng các trạng từ, tính từ và bổ nghĩa khác
• Kỹ thuật viết lại các cụm từ và câu sao cho đúng về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp
• Các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến xuất bản và sở hữu trí tuệ

Kỹ năng cần có:

• Tiến hành nghiên cứu để hỗ trợ soạn thảo nội dung
• Dự thảo nội dung dựa trên đối tượng mục tiêu, nền tảng kỹ thuật số nơi nội dung sẽ được xuất bản và viết mục tiêu dự án
• Dự thảo nội dung dựa trên nguyên tắc viết và giao tiếp
• Dự thảo nội dung dựa trên kỹ thuật viết phù hợp với mục đích của nội dung
• Áp dụng các kỹ thuật thuyết trình để tăng cường khả năng đọc
• Tạo nội dung với dấu câu chính xác
• Viết sử dụng đúng ngữ pháp và cú pháp

b, Vị trí sáng tạo nội dung Level 2:

Là người chỉnh sửa nội dung với tham chiếu đến nhu cầu của khán giả, đánh giá hiệu quả của tin nhắn cũng như xem xét và cung cấp đầu vào để cải thiện.

Tri thức cần có:

• Nguyên tắc viết và giao tiếp cho các phương tiện có liên quan
• Kỹ thuật viết và trình bày cho các phương tiện có liên quan
• Kiến thức về ngữ pháp và dấu câu
• Tiêu chí để viết các mục tiêu và yêu cầu của dự án
• Tiêu chí xác định nền tảng kỹ thuật số để xuất bản nội dung
• Lỗi chính tả và lỗi đánh máy, bao gồm các từ thường sai chính tả
• Các đặc điểm liên quan đến sự không nhất quán trong thỏa thuận động từ chủ ngữ và việc sử dụng thì
• Kỹ thuật viết lại các cụm từ và câu sao cho đúng về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp

Kỹ năng cần có:

• Phân loại, cấu trúc và nội dung trình tự để dễ đọc hoặc điều hướng
• Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung dựa trên đối tượng mục tiêu, nền tảng kỹ thuật số nơi nội dung sẽ được xuất bản, viết các mục tiêu và yêu cầu của dự án
• Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung dựa trên các nguyên tắc viết và giao tiếp
• Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung dựa trên kỹ thuật viết phù hợp với mục đích của nội dung• Áp dụng các kỹ thuật thuyết trình để tăng cường khả năng đọc
• Nội dung hiệu đính và đánh giá khả năng đọc
• Kết hợp thông tin phản hồi và hoàn thiện nội dung
• Đề xuất thay đổi văn bản bằng ngôn ngữ rõ ràng và áp dụng cấu trúc logic
• Sản xuất nội dung văn bản theo tông phù hợp với chủ đề đã thiết lập

c, Vị trí sáng tạo nội dung Level 3:

Mục đích xếp tầng của nội dung cho các nhóm, tạo các hướng dẫn để phát triển nội dung và giải phóng bản quyền và quản lý các kiểu hoặc chủ đề phù hợp với các ấn phẩm hoặc loại tài liệu truyền thông.

Tri thức cần có:

• Nguyên tắc viết và giao tiếp cho các phương tiện có liên quan
• Kỹ thuật viết và trình bày cho các phương tiện có liên quan
• Kiến thức về ngữ pháp và dấu câu
• Thủ tục thông quan bản quyền
• Tiêu chí để viết các mục tiêu và yêu cầu của dự án
• Tiêu chí xác định nền tảng kỹ thuật số để xuất bản nội dung
• Lỗi chính tả và lỗi đánh máy, bao gồm các từ thường sai chính tả
• Các đặc điểm liên quan đến sự không nhất quán trong thỏa thuận động từ chủ ngữ và việc sử dụng thì
• Kỹ thuật viết lại các cụm từ và câu sao cho đúng về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp

Kỹ năng cần có:

• Tạo ra một loạt các ý tưởng phù hợp để viết các mục tiêu và yêu cầu của dự án
• Tham khảo ý kiến ​​các bên liên quan để đánh giá và lựa chọn ý tưởng nội dung và phong cách viết phù hợp nhất
• Xem xét và chỉnh sửa nội dung bằng văn bản bằng hệ thống thủ công và tự động
• Sử dụng nhiều nguồn tài nguyên bổ sung để tìm thông tin bao gồm các lỗ hổng nhận thức trong nội dung dựa trên văn bản
• Quản lý giải phóng mặt bằng bản quyền theo yêu cầu
• Chỉnh sửa các bản sao để tuân thủ các quy tắc ngữ pháp
• Chỉnh sửa các bản sao để duy trì tính nhất quán với các loại nhà xuất bản

d, Vị trí sáng tạo nội dung Level 4:

Xác định mục đích của nội dung, tạo ra một loạt các ý tưởng liên quan đến mục đích của nội dung và đánh giá ý nghĩa của nội dung đối với tổ chức.

Tri thức cần có:

• Nguyên tắc viết và giao tiếp cho các phương tiện có liên quan
• Kỹ thuật viết và trình bày cho các phương tiện có liên quan
• Kiến thức về ngữ pháp và dấu câu
• Thủ tục thông quan bản quyền
• Tiêu chí để viết các mục tiêu và yêu cầu của dự án
• Tiêu chí xác định nền tảng kỹ thuật số để xuất bản nội dung
• Phát triển công nghệ và / hoặc nền tảng công nghệ có ảnh hưởng đến việc phân phối nội dung

Kỹ năng cần có:

• Xác định đối tượng mục tiêu
• Xác định nền tảng kỹ thuật số nơi nội dung sẽ được xuất bản
• Xác định các mục tiêu và yêu cầu của dự án bằng văn bản
• Khái niệm và tạo ra một loạt các ý tưởng nội dung dựa trên văn bản để đáp ứng các yêu cầu của dự án
• Mục đích rõ ràng của nội dung và xác định các yếu tố có thể có tác động đến cách viết nội dung
• Phát triển cấu trúc cho nội dung dựa trên văn bản và phong cách viết để thu hút khán giả mục tiêu
• Xem xét ý nghĩa của nội dung đối với tổ chức

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây