1, Mô tả vị trí trưởng phòng phát triển thương hiệu

Trưởng phòng phát triển thương hiệu đẩy tài sản thương hiệu của tổ chức thông qua việc phát triển các kế hoạch thương hiệu, kế hoạch trung thành của khách hàng và hướng dẫn nhận diện thương hiệu. Họ dẫn đầu các sáng kiến để cung cấp trải nghiệm thương hiệu mong muốn cho tổ chức trên tất cả các kênh. Họ cũng chịu trách nhiệm cho các nỗ lực nghiên cứu thị trường hàng đầu để xây dựng kế hoạch và chiến lược cho thương hiệu và khách hàng mục tiêu.
Họ có khả năng làm việc trong một môi trường năng động và thay đổi nhanh chóng, nơi anh ấy tạo ra một trải nghiệm thương hiệu nhất quán trong toàn tổ chức. Ông là một trưởng nhóm sáng tạo, năng nổ, hợp tác và có khả năng thích ứng cao. Ông là một người có ảnh hưởng mạnh mẽ và sở hữu sự nhạy bén trong kinh doanh với mức độ chủ động cao.
=> Tìm hiểu đại học edX là gì ?
=> Tìm hiểu Chương trình đào tạo tại đại học edX

2, Chức năng – nhiệm vụ quan trọng của trưởng phòng phát triển thương hiệu:

a, Thúc đẩy tài sản thương hiệu:

 • Xây dựng kế hoạch thương hiệu
 • Giám sát chất lượng và sự liên kết của sản phẩm theo hướng dẫn chất lượng sản phẩm
 • Phát triển các quy trình sở hữu trí tuệ để góp phần quản lý tài sản trí tuệ
 • Giám sát hiệu suất tài sản thương hiệu

b, Thiết lập nhận diện thương hiệu:

 • Xác định nhân khẩu học và đặc điểm của hồ sơ mục tiêu
 • Phát triển các khái niệm, phong cách, giao diện, ngôn ngữ và giọng điệu của thương hiệu
 • Xây dựng nhận thức và nhận thức của khách hàng
 • Lời hứa thương hiệu Foster
 • Thúc đẩy văn hóa thương hiệu
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu

c, Mang lại trải nghiệm thương hiệu:

 • Phát triển ý tưởng và khái niệm kinh nghiệm thương hiệu
 • Phát triển tiêu chuẩn giao hàng
 • Thúc đẩy kế hoạch chiến dịch thương hiệu
 • Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch thương hiệu

d, Thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng:

 • Xác định nhân khẩu học và đặc điểm của hồ sơ mục tiêu
 • Phát triển kế hoạch khách hàng thân thiết
 • Phát triển cơ chế chương trình mua lại khách hàng
 • Phát triển cơ chế giữ chân khách hàng
 • Đánh giá việc sử dụng và phát triển sản phẩm
 • Đánh giá hiệu quả của các chương trình

e, Nghiên cứu thị trường chính:

 • Quản lý hoạt động nghiên cứu thị trường
 • Phát triển mục tiêu nghiên cứu thị trường
 • Phát triển kế hoạch và phương pháp nghiên cứu thị trường để hỗ trợ các mục tiêu nghiên cứu thị trường
 • Đánh giá các kênh nghiên cứu thị trường thay thế
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu thị trường theo kế hoạch nghiên cứu thị trường
 • Diễn giải xu hướng, phát triển thị trường và hiệu quả thị trường của đối thủ cạnh tranh
 • Phát triển các khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu
 • Báo cáo kết quả và đề xuất cho các bên liên quan theo quy trình tổ chức

f, Nâng cao trải nghiệm khách hàng thương mại điện tử:

 • Phát triển bản đồ trải nghiệm khách hàng để đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán trên các kênh
 • Phát triển và quản lý truyền thông về các đề xuất giá trị kinh doanh cho khách hàng
 • Quản lý việc cung cấp các giá trị đã hứa cho khách hàng
 • Phát triển khả năng tổ chức để cung cấp trải nghiệm khách hàng nhất quán
 • Đo lường và phân tích sự hài lòng và phản hồi của khách hàng
 • Quản lý các chương trình đổi mới để tăng sự duy trì và lòng trung thành của khách hàng cao hơn
 • Triển khai công nghệ nâng cao trải nghiệm của khách hàng

3, Kỹ năng – năng lực chuyên môn:

 • Quản lý chiến dịch thương hiệu
 • Hướng dẫn phát triển thương hiệu
 • Quản lý danh mục đầu tư thương hiệu
 • Phân tích môi trường kinh doanh
 • Kế hoạch hoạt động kinh doanh
 • Phát triển cơ hội kinh doanh
 • Đánh giá rủi ro kinh doanh
 • Quản lý kênh truyền thông
 • Tuân thủ các quy định pháp luật
 • Phân tích trí tuệ người tiêu dùng
 • Quản lý khủng hoảng
 • Quản lý mua lại khách hàng
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Đổi mới trải nghiệm khách hàng
 • Xây dựng chiến lược giữ khách hàng và lòng trung thành
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Phân tích dữ liệu
 • Khai thác dữ liệu và mô hình hóa
 • Quản lý chiến dịch thương mại điện tử
 • Kế hoạch và quản lý sự kiện
 • Tạo ý tưởng và lựa chọn
 • Infographics và trực quan hóa dữ liệu
 • Quản lý sở hữu trí tuệ
 • Quản lý chương trình tiếp thị quốc tế
 • Quản lý kiến ​​thức
 • Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường
 • Hồ sơ thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích xu hướng thị trường
 • Phân loại tổ chức và phân tích phụ thuộc lẫn nhau
 • Lập kế hoạch tổ chức và thiết lập mục tiêu
 • Xây dựng chiến lược tổ chức
 • Xác định vấn đề
 • Cải tiến quy trình
 • Quản trị dự án
 • Dự án sau khi xem xét hành động
 • Chi phí dự án
 • Tính khả thi của dự án
 • Tích hợp dự án
 • Kế hoạch dự án
 • Chất lượng dự án
 • Tài nguyên dự án
 • Rủi ro dự án
 • Phạm vi dự án
 • Mốc thời gian dự án
 • Quản lý chiến dịch quan hệ công chúng
 • Sử dụng không gian bán lẻ
 • Phân tích tình cảm
 • Quản lý truyền thông xã hội
 • Quản lý các bên liên quan
 • Giao diện người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
 • Thiêt kê website
 • Quản lý hiệu suất trang web
 • Truyền thông nơi làm việc

4, Kỹ năng – năng lực chung:

 • Khả năng lãnh đạo
 • Kỹ năng Suy nghĩ sáng tạo
 • Kỹ năng Quyết định
 • Kỹ năng Giao tiếp
 • Quản lý nguồn tài nguyên

=> Tìm hiểu thêm vị trí giám đốc phát triển thương hiệu
=> Tìm hiểu thêm vị trí chuyên viên phát triển thương hiệu
=> Tìm hiểu thêm vị trí trợ lý phát triển thương hiệu

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục