Ngành kinh doanh quốc tế là gì?

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ ngành Kinh doanh quốc tế là gì ? Hiểu được vấn đề này, các em mới có thể có những lựa chọn đúng đắn. Vì một trong những điều kiện quan trọng trong việc chọn ngành chính là ngành đó phải phù hợp với mình.

Ngành Kinh doanh quốc là gì?
                                                            Ngành Kinh doanh quốc là gì?

1. Ngành kinh doanh quốc tế là gì ?

a – Khái niệm

Kinh doanh quốc tế là việc mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ qua các quốc gia. Kinh doanh quốc tế cũng được gọi là thương mại giữa hai quốc gia. Học ngành kinh doanh quốc tế, có nghĩa bạn đang học cách thức để giao dịch giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Mà hai doanh nghiệp đó nằm ở hai quốc gia khác nhau.

b – Các loại của ngành kinh doanh quốc tế là gì?

Xuất khẩu: Nó là việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho nước ngoài.

Nhập khẩu: Nó là mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ nước ngoài

Tái xuất: Nó đề cập đến việc nhập khẩu hàng hóa không phải để tiêu thụ ở nước sở tại mà là xuất khẩu chúng sang nước khác.

2. Ngành kinh doanh quốc tế học những gì ?

Học ngành kinh doanh quốc tế, các em được học về kiến thức kinh doanh. Các em học về luật kinh doanh quốc tế, cách thức, giấy tờ thủ tục trong kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, các em còn học về kỹ năng giao tiếp, đàm phán quốc tế. Các em còn được học về cách thức trong Logistics, thanh toán quốc tế. Học những môn này, các em hiểu về cách thức hoạt động, giấy tờ thủ tục để có thể mua hoặc bán hàng hoá từ nước này sang nước khác. Đặc biệt, ngành này yêu cầu người làm việc cần có khả năng ngoại ngữ khác tốt (một lợi thế rất lớn).

=> Tìm hiểu thêm Ngành kinh doanh quốc tế – Đại học edX học những gì ?

3. Ngành kinh doanh quốc tế làm gì?

Chọn ngành phù hợp, các em cũng cần phải hiểu rõ ngành đó làm gì. Dựa theo định nghĩa của kinh doanh quốc tế, các em có thể hiểu được những công việc trong ngành. Cụ thể những việc làm trong ngành kinh doanh quốc tế như sau:

Nhân viên kinh doanh quốc tế: Tìm kiếm khách hàng quốc tế thông qua một số trang thương mại điện tử.

Nhân viên Logistics: Chuẩn bị giấy tờ thủ tục để xuất hoặc nhập hàng hoá.

Nhân viên thông quan hàng hoá.

Nhân viên phát triển thị trường quốc tế…

=> Tìm hiểu thêm Ngành kinh doanh quốc tế ra trường làm gì ?

4. Ngành kinh doanh quốc tế có dễ xin việc không ?

Trong thời đại công nghệ 4.0, thế giới bước vào phẳng. Các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau dễ dàng liên hệ với nhau qua internet. Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay, nhờ vào kênh thương mại điện tử có thể dễ dàng tìm kiếm được khách hàng quốc tế. Doanh nghiệp hiện nay nếu không cạnh tranh quốc tế thì cũng bị các doanh nghiệp quốc tế cạnh tranh lại. Chính vì vậy, nhu cầu việc làm trong ngành này rất lớn, đặc biệt tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

 

Bài viết liên quan