Phương pháp đánh giá kết quả học tập tại Đại học edX

Đại học edX là Đại học doanh nghiệp, không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, phương pháp đánh giá kết quả học tập hoàn toàn khác biệt với phương pháp đánh giá truyền thống. Bài viết này, sẽ phân tích cho em hiểu kỹ những phương pháp đánh giá mà edX đang áp dụng tại môi trường doanh nghiệp như thế nào.

Phương pháp đánh giá kết quả học tập tại Đại học edX
                                              Phương pháp đánh giá kết quả học tập tại Đại học edX

Đại học edX áp dụng hoàn toàn và triệt để các phương pháp sau vào việc đánh giá kết quả học tập cho các học viên trong từng chuyên đề học, từng học kỳ. Cụ thể:

1. Đại học edX không tổ chức thi học kỳ

Ở môi trường truyền thống, họ thường tổ chức thi kết thúc sau mỗi môn học. Từ đó họ đánh giá học viên bằng điểm số hoặc xếp loại kết quả. Điều này gây là một tinh thần cạnh tranh không lành mạnh, học vì điểm số. Học viên sẽ không chú tâm vào quá trình học. Mà đến cuối học kỳ học viên sẽ học tủ – học vẹt để thi qua môn. Sang học kỳ mới các em quên hoàn toàn những kiến thức của môn học tại kỳ trước.

edX không tổ chức thi kết thúc mà đánh giá cả một quá trình học. edX đánh giá học viên theo 6 phần lớn như sau:

a – Phương pháp đánh giá kết quả học tập sau giờ học

 • Hoàn thành bài tập về nhà: Chỉ cần thiếu hoặc không đạt yêu cầu một bài tập. Học viên sẽ phải học lại.
 • Tương tác với giản viên sau giờ học: Học viên cần tương tác trao đổi với giảng viên về chủ đề bài học tối thiểu một lần trong suốt quá trình học. Nếu không tương tác học viên sẽ bị đánh trượt chuyên đề đó.

b – Đánh giá học viên trong quá trình học

 • Học viên cần phải đặt câu hỏi tối thiểu một lần trong suốt quá trình học một chuyên đề nếu không sẽ bị đánh trượt.
 • Học viên cần phải trả lời câu hỏi tối thiểu một lần trong suốt quá trình học một chuyên đề nếu không sẽ bị đánh trượt.
 • Học viên cần phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giảng viên giao. Nếu thiếu hoặc không đạt yêu cầu một nhiệm vụ sẽ bị đánh trượt chuyên đề đó.
 • Học viên cần phải thuyết trình trong quá trình học. Thuyết trình có thể tự nguyện hoặc bắt buộc. Và nó là điểm thưởng cho học viên khi xét duyệt học bổng.

Xem thêm các video thuyết trình tổng kết sau mỗi buổi học của sinh viên Đại học edX tại kênh Youtube: Sinh viên edX

c – Đánh giá thông qua hoạt động ngoại khóa

Tùy từng chuyên đề sẽ không hoặc có những hoạt động ngoại khóa. Ví dụ như tham quan, đi thực tế hoặc thực tập dự án. Hoạt động này là bắt buộc, học viên nghỉ mà không có lý do chính đáng sẽ bị đánh trượt chuyên đề học đó.

d – Đánh giá thông qua bài tập Tổng kết

Mỗi chuyên đề đều có hai bài tập tổng kết: Bài luận và bài thuyết trình. Học viên cần hoàn thành và đạt yêu cầu đề ra. Nếu thiếu một trong hai bài này, học viên sẽ bị đánh trượt chuyên đề học tập.

2. Phương pháp đánh giá kết quả học tập theo mức độ nhận thức

edX đánh giá học viên theo mức độ nhận thức
                                                   edX đánh giá học viên theo mức độ nhận thức

Bằng các phương pháp đào tạo khác nhau, giảng viên sẽ đánh giá được mức độ nhận thức của học viên đến đâu. Từ đó xây dựng các bài tập, nội dung để tăng mức độ nhận thức đó. Mức độ nhận thực của học viên được đánh giá theo mức độ tăng dần:

 • Nhớ cho kỹ
 • Nghĩ cho thông
 • Nói cho thạo
 • Viết cho tốt
 • Làm cho được
 • Liên tục cải tiến
 • Sáng tạo

3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập theo phẩm chất – thái độ của học viên

edX đánh giá phẩm chất của học viên thông qua điểm rèn luyện. Mỗi tháng dưới sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm, lớp tự đánh giá điểm rèn luyện của từng học viên trong lớp. Điểm rèn luyện sẽ nói lên được tinh thần, thái độ học tập của từng thành viên. Từ đó, edX sẽ có những biện pháp xử lý từ nhắc nhở, cảnh cáo đến buộc thôi học cho những học viên vi phạm.

Bài viết liên quan