Triết lý giáo dục – Đại học edX

Triết lý giáo dục của Đại học edX dựa trên một tiền đề hết sức căn bản đó là “Xét cho đến cùng thì mục đích sống của loài người là đạt đến hạnh phúc viên mãn”. Hạnh phúc của loài người có thể xét trên các mục tiêu hạnh phúc như sau: Hạnh phúc cá nhân; Hạnh phúc gia đình; Trường học hạnh phúc; Công ty hạnh phúc; Tổ chức hạnh phúc; Quốc gia hạnh phúc và Thế giới hạnh phúc.

1.Triết lý giáo dục của Đại học edX

Toàn bộ hoạt động sống, học tập hay làm việc của con người, xét cho đến cùng đều vì các mục đích hạnh phúc nêu trên. Bởi vậy, sứ mệnh của trường học đó là trở thành trường học hạnh phúc, có những giảng viên, cán bộ hạnh phúc và đào tạo ra những học viên có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, xây dựng các tổ chức hạnh phúc, công ty hạnh phúc và xây dựng gia đình hạnh phúc, lan toả hạnh phúc ra toàn thế giới.

edX có tầm nhìn trở thành trường học kiểu mẫu, trường tồn, thúc đẩy sự tiến bộ và mang lại hạnh phúc cho con người.Triết lý giáo dục - Đại học edX

2. Mô hình “Học để làm gì” trong Triết lý giáo dục của edX

Để đạt được tầm nhìn vĩ đại đó, những người sáng lập edX đã dày công nghiên cứu, triển khai mô hình giáo dục và đào tạo đột phá như: Mô hình giáo dục 8 tốt; Cheers Model – The happiness Model, Mô hình học sâu Deep learning, và nhiều mô hình khác.

Triết lý giáo dục - Đại học edX

Thông qua mô hình “Học để làm gì”, edX đã đi sâu phân tích nhiệm vụ của giáo dục, để giúp con người hạnh phúc thì cần phải giúp họ tìm về chính mình và làm việc hiệu quả, tạo ra giá trị để trao đổi với môi trường, xã hội và con người.

Dựa trên mô hình “Học để làm gì” chúng ta có thể thấy rõ 2 phần đó là: Học để tìm về chính mình và Học để làm việc. Với đích đến cao cả là sống hạnh phúc và cống hiến. Mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Triết lý giáo dục của edX giúp sinh viên hiểu rõ được điều này.

a. Học để tìm về chính mình

Con người muốn tìm về chính mình thì cần phải: Tìm thấy đam mê, tìm thấy sở trường, trở thành người tự do và tìm thấy mục đích sống có ý nghĩa.

b. Học để làm việc

Ngoài học để làm việc thông thường, con người cần phải hướng đến những mục tiêu cao hơn. Đó là Học để trở thành chuyên gia. Học trở thành nhà nghiên cứu (sáng tạo ra những thứ mới làm thay đổi thế giới). Học để trở thành nhà quản lý. Học để trở thành nhà lãnh đạo.

3. Mô hình Cheers Modal trong triết lý giáo dục của Đại học edX

Bên cạnh đó, edX đã sáng tạo ra mô hình giáo dục tuyệt mỹ “Cheers Model”. Mang lại hạnh phúc cho loài người để đưa vào ứng dụng đồng bộ cho edX. Xây dựng trường học hạnh phúc, con người hạnh phúc kiểu mẫu, trường tồn. Thúc đẩy sự tiến bộ và hướng đến góp phần xây dựng thế giới hạnh phúc đời đời.Triết lý giáo dục - Đại học edX

“Cheers Model – The happiness Model” –  “Chúc mừng”. Bạn đã đạt được hạnh phúc viên mãn khi ứng dụng mô hình hạnh phúc này. “Cheers” dịch ra tiếng việt chính là “Chúc mừng”.

4. Tại sao mô hình này có thể mang lại hạnh phúc cho con người

Xét trên mô hình tổng thể, các bạn có thể thấy mô hình này sẽ mang lại hạnh phúc cho con người thông qua việc mang lại hạnh phúc cho một con người toàn thể: Hạnh phúc đến từ trí tuệ của con người đó chính là “Nhận thức – Cognition”. Hạnh phúc đến từ thể xác vật lý của con người đó chính là “Sức khoẻ – Health”. Hạnh phúc đến từ tâm tư, tình cảm, cảm xúc của con người “Cảm xúc – Emotion”. Hạnh phúc đến từ tinh thần, niềm tin tâm linh “Tâm hồn – Soul”. Thuật ngữ tâm linh đơn giản gọi đó là THÂN – TÂM – TRÍ – HỒN. Ngoài hạnh phúc tự thân đến từ THÂN – TÂM – TRÍ – HỒN, con người sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Đích thực khi mang lại hạnh phúc cho người khác, cho toàn xã hội thông qua việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với người khác, với nhân sinh muôn loài, vạn vật “Tình thân – Relationship”. Và hành xử dựa trên các chuẩn mực đạo đức được xã hội công nhận “Đạo đức – Ethics”.

Xem thêm: Tương lai của Đại học Doanh nghiệp

Xem thêm:  Tìm hiểu Đại học Doanh nghiệp

Bài viết liên quan