Ngành kinh doanh quốc tế

Th8
11

Tổng hợp điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế năm 2019

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế năm 2019. Bài viết này tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế của các trường đại học năm 2019.

DETAIL
Th8
08

Ngành kinh doanh quốc tế ra trường làm gì ?

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế. Bài viết này Đại học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn ngành kinh doanh quốc tế ra trường làm gì. Tại doanh nghiệp ngành kinh doanh quốc tế làm ở phòng bạn nào.

DETAIL
Th8
01

Ngành Kinh doanh quốc tế học gì ? Ra làm gì ? Lương bao nhiêu ?

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế. Bài viết này phân tích rõ để bạn hiểu ngành Kinh doanh quốc tế học gì ? Ra làm gì ? Lương bao nhiêu ? Giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành KDQT trước khi đi học.

DETAIL
Th7
26

Nên học Marketing hay Kinh doanh quốc tế

Bạn là học sinh lớp 12 đang phân vân không biết nên học Marketing hay Kinh doanh quốc tế. Bài viết này phân tích rõ cho bạn cách thức để nên lựa chọn học ngành marketing hay ngành Kinh doanh quốc tế

DETAIL
Th7
15

Những khó khăn của ngành kinh doanh quốc tế

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế. Bạn đang quan tâm đến những khó khăn của ngành kinh doanh quốc tế. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ những khó khăn đó trong ngành kinh doanh quốc tế

DETAIL
Th7
05

Ngành kinh doanh quốc tế học ở đâu Việt Nam

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Kinh doanh quốc tế. Bài viết này tổng hợp giúp bạn biết thông tin ngành kinh doanh quốc tế học ở đâu Việt Nam. Giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn khi đăng ký học tập ngành Kinh đoanh quốc tế.

DETAIL