Điểm chuẩn ngành Marketing năm 2019″– Đây là vấn đề bạn đang thắc mắc khi tìm hiểu về ngành Marketing phải không ?. Bài viết này, edX tổng hợp và thống kê giúp bạn điểm chuẩn và học phí các trường Đại học ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có ngành Marketing vào năm 2019. Hy vọng, bạn sẽ lựa chọn ngôi trường phù hợp với điểm số và mức học phí.

1, Điểm chuẩn ngành marketing ở Hà Nội:

a, Điểm chuẩn tại TOP 4 trường Hot ở Hà Nội:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học edX Xét tuyển thẳng theo tiêu chí 13 triệu/kỳ
2 Đại học Kinh tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 25.60 21 triệu/kỳ
3 Đại học Thương Mại A00; A01; D01 23.30 -> 24.00 > 15 triệu/kỳ
4 Học viện công nghệ Bưu chính Viễn Thông (Phía Bắc) A00, A01, D01 22.35 10 triệu/kỳ

b, Điểm chuẩn ngành Marketing tại các trường khác ở Hà Nội:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học Hà Nội D01 31.40 21 triệu/năm
2 Đại học Công nghiệp Hà Nội A00, A01, D01 21.65  
3 Đại học Công nghiệp Dệt May A00, A01, D01, D07 14.00  

 

2, Ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm năm 2019 ở TP Hồ Chí Minh:

a, Điểm chuẩn ngành Marketing năm 2019 tại TOP 5 trường Hot:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học edX Xét tuyển thẳng theo tiêu chí 13 triệu/kỳ
2 Đại học Kinh tế – Tài chính TP Hồ Chí Minh A00; A01; D01 18.00 36.5 triệu/năm
3 Học viên Bưu Chính Viễn Thông A00, A01, D01 21.20  
4 Đại Học Kinh Tế TPHCM A00, A01, D01, D07 24.90 18.5 triệu/kỳ
5 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM A00, A01, D01 25.00 39 triệu/năm

b, Điểm chuẩn 2019 ngành Marketing tại các trường khác ở TP Hồ Chí Minh:

STT Tên đơn vị Khối thi Điểm chuẩn Học phí (CLC)
1 Đại học Tôn Đức Thắng A00; A01; D01 32.40 29 triệu/kỳ
2 Đại học Tài Chính Marketing A00, A01, D01, D96 24.50 36.3 triệu/năm
3 Đại học Mở (TP HCM) A00, A01, D01, D07 21.85 12.5 triệu/kỳ
4 Đại Học Công Nghiệp TPHCM A01, C01, D01, D96 19.50 28 triệu/năm
5 Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh A00, A01, C00, D01 19.00 20 triệu/kỳ
6 Đại học Hoa Sen A00, A01, D01, D03, D09 15.00 39 triệu/năm
7 Đại học Nguyễn Tất Thành A00, A01, D01, D07 15.00 34.8 triệu/năm

Trên đây, edX đã tổng hợp và sắp xếp điểm chuẩn ngành Marketing năm 2019 các trường đại học ở Việt Nam. Có lẽ bạn mong muốn dự đoán khoảng điểm chuẩn năm 2020 phải không ?. Nếu vậy, bạn cần phải tìm hiểu thêm điểm chuẩn năm 2018.
=> Xem thêm Tổng hợp điểm chuẩn ngành Marketing năm 2018

=> Xem thêm Tổng hợp điểm chuẩn ngành Marketing 2020

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục