Ngành marketing có dễ xin việc không?

Để hiểu rõ ngành marketing có dễ xin việc không. Bạn cần phải hiểu rõ ngành marketing là gì, ngành marketing làm gì, và ngành marketing phù hợp với ai.
=> Tìm hiểu ngành marketing ra trường làm gì

1. Bạn đã hiểu rõ ngành marketing là gì?

Ngành marketing là quá trình khiến mọi người quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn. Bạn phải nghiên cứu thị trường, phân tích và hiểu sở thích lý tưởng của khách hàng của bạn. Ngành marketing liên quan đến tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp. Nó bao gồm phát triển sản phẩm, phương thức phân phối, bán hàng và quảng cáo sản phẩm – dịch vụ.
=> Tìm hiểu thêm: Review ngành Marketing từ A đến Z

2. Bạn cần hiểu rõ doanh nghiệp có những bộ phận gì?

Bản chất của doanh nghiệp bao gồm 3 bộ phận chính:
– Bộ phận tạo ra sản phẩm.
– Bộ phận bán sản phẩm đó
– Bộ phận hỗ trợ hai bộ phận trên.

a – Với bộ phận tạo ra sản phẩm:

Có hai loại doanh nghiệp chính: Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. Với doanh nghiệp sản xuất thì bộ phận tạo sản phẩm là bộ phận chính với nhân sự chiếm phần lớn. Nhưng hiện nay, ở Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp thương mại. Mặt khác, bộ phận tạo sản phẩm tạo rất nhiều chi phí. Chính vì vậy, nhân sự cần giảm tải trong một doanh nghiệp. Nên nhu cầu nhân sự rất ít trong bộ phận này.

b – Với bộ phận bán sản phẩm:

Bộ phận bán sản phẩm là bộ phận quan trọng trong một doanh nghiệp. Kể cả doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. Bộ phận này là bộ phận tạo ra doanh thu rất lớn trong một doanh nghiệp. Bộ phận bán hàng bao gồm 3 ngành chính: Sale, marketing và thương mại điện tử. Do vậy bộ phận marketing là bộ phận rất quan trọng trong một doanh nghiệp.

c – Với bộ phận hỗ trợ hai bộ phận còn lại:

Bộ phận hỗ trợ là những người làm Kế toán, tài chính, nhân sự, hành chính. Bộ phận này là bộ phận mất chi phí của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp sẽ hạn chế nhân sự trong bộ phận này. Một nhân sự trong bộ phận này sẽ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

3. Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay:

Với sự phát triển của internet và công nghệ thông tin nên xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp đã thay đổi. Các doanh nghiệp hiện nay cần phải cạnh tranh để tìm kiếm khách hàng thông qua việc triển khai marketing tốt và tăng chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, các doanh nghiệp hiện nay cần triển khai tốt kênh Marketing và cần ứng dụng công nghệ và internet. Nhằm mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Do vậy, nhu cầu nhân sự có năng lực trong ngành marketing là rất lớn.

Kinh doanh quốc tế sẽ là xu hướng khi kinh tế đang hướng tới toàn cầu hóa
Doanh nghiệp hiện nay phải cạnh tranh để tìm kiếm khách hàng bằng việc triển khai marketing tốt

4. Ngành marketing có dễ xin việc không ?

Như vậy bạn đã hiểu rõ ngành Marketing là gì, làm gì. Bạn cũng đã hiểu rõ bản chất các phòng ban trong một doanh nghiệp. Đồng thời bạn nắm được xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay. Vậy tóm lại ngành marketing có dễ xin việc không ?

Dựa vào phân tích trên, chúng ta có thể hiểu được nhu cầu nhân sự ngành marketing là rất lớn. Các doanh nghiệp rất cần những người làm marketing tốt. Do vậy, ngành marketing có dễ xin việc không là còn tuỳ thuộc vào bạn. Nếu bạn có kỹ năng tốt thì chắc chắn doanh nghiệp cần bạn. Nếu bạn không có năng lực thì không dễ đi xin việc. Chính vì vậy, nhiệm vụ của bạn là tích luỹ kinh nghiệm, tăng khả năng làm việc ngay từ khi là sinh viên. Vậy học ở đâu để bạn có nhiều trải nghiệm làm việc, nhiều thực hành khi học tập mới quan trọng lúc này.

=> Tìm hiểu thêm: Đại học nào tại Việt Nam đào tạo 70% thực hành – 30% lý thuyết

Bài viết liên quan