GIẢI ĐÁP TẤT TẦN TẬT MBTI – ĐẠI HỌC EDX

MBTI là bài test sử dụng phương pháp trắc nghiệm với mục đích phân tích 16 đặc trưng tính cách của con người. Dựa vào kết quả phân tích của MBTI, bạn có thể biết điểm mạnh, điểm yếu của chính mình; từ đó có những quyết định phù hợp trong việc lựa chọn ngành nghề sau này! Cùng xem bạn thuộc nhóm tính cách nào nhé!

Bảng tra cứu nhóm tính cách của bạn:

ENFP ENFJ INFP INFJ
ESTJ ISTJ ISTP ESTP
ESFJ ISFJ ESFP ISFP
ENTP INTP ENTJ INTJ

 

Nếu bạn chưa biết mình thuộc nhóm tính cách nào, tham gia test tại đây!

Bài viết liên quan